کد خبر: 50 A

دفتر مقام معظم رهبری:

میزان زکات فطره بر اساس قوت گندم برابر با سه کیلو گندم یعنی 2500 تومان است. ولی هرکس از هر قوتی که استفاده می‎کند فطریه او به میزان قیمت سه کیلو گرم از آن قوت است. اگر برنج مصرف می کنند باید به قیمت برنجی که مصرف می‎کنند باشد.

بنا بر استفتاء از دفتر مقام معظم رهبری میزان زکات فطره امسال بر اساس قوت گندم 2500 تومان است.

دفتر مقام معظم رهبری میزان زکات فطره امسال را به این شرح اعلام کرد:

میزان زکات فطره بر اساس قوت گندم برابر با سه کیلو گندم یعنی 2500 تومان است. ولی هرکس از هر قوتی که استفاده می‎کند فطریه او به میزان قیمت سه کیلو گرم از آن قوت است. اگر برنج مصرف می کنند باید به قیمت برنجی که مصرف می‎کنند باشد.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر