کد خبر: 8667 A

مركز پژوهش‌های مجلس:

تعداد مشترکین برق نیز با رشد 7.5 درصدی نسبت به سال قبل به بیش از 27 میلیون مشترک افزایش یافته و در این مقطع فروش انرژی برق با رشد 2.2 درصدی نسبت به سال قبل به بیش از 188 میلیارد کیلووات ساعت رسیده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، آمارهای مربوط به صنعت برق کشور در سال 1390 را بررسی کرد.

به گزارش ایلنا، بررسی آماری مربوط به صنعت برق کشور در سال 1390 نشان می دهد که علیرغم همه کمبودها و فشارها این صنعت از رشد مناسبی برخوردار بوده هر چند در بخش‌هایی نیز عملکردی مشاهده نمی‌شود. مطابق آمارها در سال 1390 نسبت به سال 1389 ظرفیت نیروگاهی کشور 3.7 درصد رشد داشته و انرژی تولید شده با رشدی معادل 3.3 درصد در این مقطع زمانی روبرو بوده است.

این گزارش می افزاید: در این سال 625 روستای دیگر از نعمت برق برخوردار شده‌اند که 2.1 درصد نسبت به سال قبل رشد داشته است و اکنون به برکت انقلاب اسلامی، 9.99 درصد مردم ایران از این نعمت برخوردار هستند.

مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کرد: تعداد مشترکین برق نیز با رشد 7.5 درصدی نسبت به سال قبل به بیش از 27 میلیون مشترک افزایش یافته و در این مقطع فروش انرژی برق با رشد 2.2 درصدی نسبت به سال قبل به بیش از 188 میلیارد کیلووات ساعت رسیده است.

همچنین در سال 1390 همچنین میزان صادرات برق به کشورهای همسایه 8879 میلیون کیلووات ساعت و میزان واردات برق نیز 3574 میلیون کیلووات ساعت بوده که میزان صادرات و واردات نسبت به سال قبل (89) به ترتیب 2172 و 7251 میلیون کیلووات افزایش یافته است.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر