کد خبر: 67133 A

مدیر عامل شرکت نفت‌وگاز پارس عنوان كرد:

بودجه سالانه این شرکت حدود 22 میلیارد دلار است که با بهره برداری از هریک از فازهای پارس جنوبی تولید ناخالص داخلی را به میزان یک درصد افزایش می دهد.

مدیر عامل شرکت نفت‌وگاز پارس از ضرورت سرمایه گذاری ۷۰ میلیارد دلاری برای تحقق کامل توسعه میدان های زیر مجموعه این شرکت خبر داد و گفت: بهره برداری از تمامی فازهای پارس جنوبی، سود ۲۲۰ میلیارد دلاری را به همراه دارد.

به گزارش ایلنا، محمدرضا زهیری گفت: در برنامه پنجم توسعه اقتصادی کشور، بر سرمایه گذاری 70 میلیارد دلاری برای تسریع در توسعه میدان های نفتی و گازی زیرمجموعه این شرکت تاکید شده است و بر همین مبنا تمامی ظرفیت های داخلی صنعت نفت، منابع مالی و اعتباری کشور در زمینه تحقق این اهداف بسیج شده اند.

زهیری با بیان اینکه در شرکت نفت و گاز پارس بیش از 68 میلیارد دلار پروژه در حال اجراست، گفت: بودجه سالانه این شرکت حدود 22 میلیارد دلار است که با بهره برداری از هریک از فازهای پارس جنوبی تولید ناخالص داخلی را به میزان یک درصد افزایش می دهد.
وی با تاکید بر اینکه در سال های پیش رو با بهره برداری از 29 فاز استاندارد توسعه(معادل 24 فاز اسمی) در میدان مشترک پارس جنوبی، میزان ثروت آفرینی این میدان بزرگ، رشد قابل توجهی خواهد داشت، تصریح کرد: افزایش تولید ناخالص داخلی کشور از این میدان پس از بهره برداری کامل از این فازها، حداقل به میزان 110 میلیارد دلار در سال (با نرخ 50 دلاری برای معادل هر بشکه نفت خام) و به احتمال زیاد بیش از 220 میلیارد دلار در سال(با نرخ هر بشکه 100 دلار) خواهد بود.

 

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر