کد خبر: 67539 A

اولویت های كاری وزارت نیرو در سال 92؛

با گذشت 25 ماه از آن زمان توانسته ایم 25 سد را افتتاح کنیم و این هدفگذاری مبنای فعالیت بخش آب در سال های آتی نیز خواهد بود.

مشاور وزیر نیرو  گفت: فروش اموال مازاد شرکت ها، پیگیری ویژه طرح های مهر ماندگار و مراقبت از بودجه بخش آب؛ از اولویت های کاری امسال محسوب می شود.

به گزارش ایلنا، محمد حاج رسولی ها گفت: در آغاز سال گذشته که سال جهاد اقتصادی نامگذاری شده بود بخش آب خود را متعهد به افتتاح یک سد در هر ماه کرد؛ خوشبختانه با گذشت 25 ماه از آن زمان توانسته ایم 25 سد را افتتاح کنیم و این هدفگذاری مبنای فعالیت بخش آب در سال های آتی نیز خواهد بود.

مشاور وزیر نیرو اظهار داشت: از ابتدای سال تاکنون رئیس جمهوری 6 بار در افتتاح پروژه های بخش آب استان های مختلف کشور حاضر شده اند و در این شرایط اقتصادی پروژه های بخش آب نماد جنب و جوش اقتصادی در کشور هستند.

حاج رسولی ها بیان داشت: سال گذشته دستاوردهای بهتری به نسبت سال 90 داشت و یکی از شاخص های این موفقیت ایجاد همدلی در بخش آب بود به گونه ای که شاهد کمترین ناهماهنگی و افتراق در این بخش بودیم.

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران ادامه داد: با مدیریت مخازن سدها و لطف الهی وضعیت ذخایر آب کشور نیز شرایط بهتری دارد. وی افزود: از جنبه اعتبارات نیز بخش آب کشور در سال گذشته بیشتر از متوسط کشوری دریافت کرد.

وی درباره ضرورت ساماندهی کارهای فرهنگی در بخش آب گفت: ساماندهی مباحث فرهنگی در شرکت ها از برنامه های اصلی این جانب است و در سومین دور بازدیدهای استانی، حتما توجه ویژه ای به مباحث فرهنگی شرکت ها خواهم کرد.

مشاور وزیر نیرو خواستار انسجام و یکپارچگی در فعالیت های فرهنگی شرکت ها شد. وی همچنین خواستار توجه بیشتر به فروش اموال مازاد در شرکت ها، پیگیری ویژه طرح های مهر ماندگار و مراقبت از بودجه امسال بخش آب شد.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر