کد خبر: 69388 A

تا پایان هفته گذشته حجم آب موجود در مخازن سدهای کشور از ابتدای سال آبی جاری (مهرماه 91) تاكنون با 10 درصد افزایش در مقایسه با دوره زمانی مشابه سال آبی گذشته به 26 میلیارد و 300 میلیون مترمکعب رسیده است.

جمع‌آوری 26میلیاردمترمکعب آب با وجود افزایش 10 درصدی حجم آب موجود در مخازن سدها به نسبت مدت مشابه سال گذشته و ذخیره 26.3 میلیاردمترمکعب آب؛ 45 درصد از ظرفیت ذخیره آب سدها خالی است.

به گزارش ایلنا، تا پایان هفته گذشته حجم آب موجود در مخازن سدهای کشور از ابتدای سال آبی جاری (مهرماه 91) تاكنون با 10 درصد افزایش در مقایسه با دوره زمانی مشابه سال آبی گذشته به 26 میلیارد و 300 میلیون مترمکعب رسیده است.

به عبارتی، حجم آب موجود در مخازن سدهای کشور تا پایان هفته گذشته به 55 درصد ظرفیت کامل این مخازن رسید. این میزان در مدت مشابه سال آبی گذشته 23 میلیارد و 900 میلیون مترمکعب گزارش شده بود.

حجم آب ورودی به مخازن سدهای کشور نیز از ابتدای سال آبی جاری (مهرماه 91) تاكنون در مقایسه با مدت مشابه سال آبی گذشته 5 درصد افزایش یافته است. حجم آب ورودی به مخازن سدهای کشور در این مدت 25 میلیارد و 500 میلیون مترمکعب به ثبت رسیده است که در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته معادل پنج درصد افزایش نشان می دهد.

حجم آب ورودی به مخازن سدهای کشور در زمان مشابه سال گذشته، حدود 24 میلیارد و 400 میلیون مترمكعب بوده است. میزان حجم آب خروجی از سدهای کشور نیز از ابتدای سال آبی جاری (مهرماه 91) تاكنون 16 میلیارد و 700 میلیون مترمکعب گزارش شده در حالی که آب خروجی از سدهای کشور در مدت مشابه سال آبی گذشته به میزان 18 میلیارد و 800 میلیون مترمکعب بوده است.

بر این اساس، حجم آب خروجی از سدهای كشور در مقایسه با مدت مشابه سال آبی گذشته 11 درصد كاهش نشان می دهد. هم اکنون 55 درصد از حجم مخازن سدهای کشور از آب پر بوده ضمن اینکه مجموع ظرفیت مخازن سدهای كشور در زمان كنونی 47 میلیارد مترمكعب گزارش شده است.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر