کد خبر: 69501 A

در سال ٩١ از سوی کارشناسان این معاونت ١١٤ برنامه پیش بینی و توسعه زمین شناسی انجام و در نهایت ١٥٩ نقطه حفاری چاه ها در میدان های مختلف بر روی زمین تعیین و علامت گذاری شده است.

معاون زمین شناسی گسترشی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب گفت: مراحل زمین شناسی برای حفاری ١٥٦ حلقه چاه نفت و گاز در حوزه عملیاتی این شرکت در سال گذشته از سوی کارشناسان این معاونت انجام شده است.

به گزارش ایلنا، فرخ ناصری کریم وند افزود: از این تعداد چاه ٦٩ حلقه مربوط به چاه های توسعه ای و توصیفی و ٨٧ حلقه چاه های تعمیری بوده است.

وی با بیان اینکه، در این مدت در مجموع ١٨٠ فرم پیشنهاد حفاری چاه های جدید توسط گروه طراحی و برنامه نویسی مورد بررسی قرار گرفت، گفت: در سال ٩١ از سوی کارشناسان این معاونت ١١٤ برنامه پیش بینی و توسعه زمین شناسی انجام و در نهایت ١٥٩ نقطه حفاری چاه ها در میدان های مختلف بر روی زمین تعیین و علامت گذاری شده است.

ناصری کریم وند، در خصوص وظایف این معاونت در زمینه جمع آوری اطلاعات حفاری، بهره برداری، پتروفیزیک و زمین شناسی چاه ها و تدوین آنها به صورت گزارش نهایی، افزود: در مدت پیش گفته در مجموع ٦٢ مورد گزارش در این زمینه تهیه و تکثیر و در اختیار واحدهای استفاده کننده قرار گرفت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شانا، معاون زمین شناسی گسترشی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب اظهار داشت: بررسی دقیق ماکروسکپی و میکروسکپی ٢٧ نمونه اخذ شده از چاه های در حال تولید که از سوی مهندسی بهره برداری شرکت های مختلف برای تعیین جنس نمونه ها به این معاونت ارسال شده بود از دیگر اقدامات انجام شده در سال ١٣٩١ بوده است.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر