کد خبر: 78178 A

یك كارشناس مسایل اقتصادی:

«این طرح تنها مسكنی موقتی است و به نظر می‌رسد پیامدهای اجرای آن در نظر گرفته نشده است و مسیر قبلی قاچاق به گونه‌ای دیگر مضاعف خواهد شد، به عبارتی هم از فروش رسمی و هم فروش غیر رسمی افزایش قاچاق خواهیم داشت.»

یك كارشناس مسایل اقتصادی ایجاد بازارچه مرزی و به تبع افزایش قیمت گازوییل در مناطق مرزی كشور را تنها مسكنی موقتی دانست.

«حسین راغفر» استاد دانشگاه الزهرا در گفت و گو با خبرنگار ایلنا در خصوص افزایش قیمت گازوییل در مناطق مرزی كشور گفت: بازارچه مرزی كه دولت به منظور مقابله با قاچاق گازوییل و افزایش میزان صادرات فرآورده‌های نفتی در منطقه و در مرز افغانستان و پاکستان راه اندازی كرده تنها برنامه‌ای كوتاه مدت محسوب می‌شود.

وی تاكید كرد: اجرای این طرح یك اقدام اساسی به نظر نمی‌رسد چرا كه بهای این فرآورده نفتی به مراتب بالاتر از قیمت آن در جایگاه‌های سوخت داخل کشور است و افرادی كه در مناطق مرزی فراتر از 20 كیلومتر هستند را به سوی قاچاق گازوییل سوق می‌دهد.

راغفر با خام خواندن اجرای طرح افزود: این طرح تنها مسكنی موقتی است و به نظر می‌رسد پیامدهای اجرای آن در نظر گرفته نشده است و مسیر قبلی قاچاق به گونه‌ای دیگر مضاعف خواهد شد، به عبارتی هم از فروش رسمی و هم فروش غیر رسمی افزایش قاچاق خواهیم داشت.

این كارشناس مسایل اقتصادی خاطر نشان كرد: در حال حاضر دولت قیمت گازوییل را در مناطق مرزی به صورت قیمت تعادلی و شناور متناسب با فوب خلیج فارس تعیین كرده كه مطمئنا با افزایش بهای ارز قیمت گازوییل هم مجددا افزایش خواهد یافت.
راغفر ادامه داد: در صورت سرایت افزایش قیمت به كل مناطق كشور، بخش تولید به خصوص در بخش كشاورزی به شدت آسیب خواهد دید.

وی در پایان گفت: با توجه به نسبی بودن قیمتها، با این طرح شاهد افزایش قیمت سایر كالاها و حاملان انرژی نیز خواهیم بود كه به طبع همه این موارد افزایش تورم و قیمت دلار و در نتیجه آن كاهش ارزش پول ملی را هم در پی خواهد آمد.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر