کد خبر: 99627 A

پژوهشگاه صنعت نفت اعلام كرد:

به طور کلی عمر پوشش صنعتی در کشور ما بسیار پایین و حتی کمتر از ٢ سال بوده، در حالی که متوسط جهانی آن بیش از ١٠ سال است؛ در این میان تهیه نقشه خوردگی اتمسفری راه حلی مناسب برای افزایش پوشش ها در صنعت نفت عنوان شده است.

پژوهشگاه صنعت به منظور کاهش هزینه های خوردگی در این صنعت، به تهیه نقشه خوردگی اتمسفری برای مناطق جنوبی کشور اقدام کرده است.

به گزارش ایلنا، بر اساس گزارش پژوهشکده حفاظت صنعتی پژوهشگاه اقتصاد خوردگی در سال های اخیر به طور قابل ملاحظه‌ای اهمیت پیدا کرده است و علت آن اغلب به دلیل گسترش توسعه و ساخت دستگاه‌ها و تجهیزات نسبتا جدیدی است که عملکرد و کارایی قابل قبول آن‌ها نیازمند عدم وجود و یا داشتن آهنگ بسیار کم خوردگی در آن‌ها است.

بر پایه محاسبات انجام شده، خسارات خوردگی به تاسیسات نفتی و ساحلی کشور نسبتا قابل توجه بوده به ویژه این که تاسیسات مذکور در شرایط شرجی گرم و مستقر در آب هستند.

به عقیده کارشناسان و صاحبنظران معتبر دنیا، خسارات ناشی از خوردگی قابل مقایسه با خسارات ناشی از جنگ های ویرانگر و بیماریهای مهلک و عوامل مشابه آن است که از این مقدار معمولاً حداقل ١٥ تا ٢٥ درصد از خسارات قابل اجتناب خواهد بود.

در این میان پژوهشگاه صنعت نفت به عنوان اصلی ترین مرکز تحقیقات وزارت نفت می تواند نقش بسزایی در کاهش هزینه های بخش خوردگی و به کارگیری تکنولوژی‌های جدید در این زمینه داشته باشد.

به طور کلی عمر پوشش صنعتی در کشور ما بسیار پایین و حتی کمتر از ٢ سال بوده، در حالی که متوسط جهانی آن بیش از ١٠ سال است؛ در این میان تهیه نقشه خوردگی اتمسفری راه حلی مناسب برای افزایش پوشش ها در صنعت نفت عنوان شده است.

در دست داشتن نقشه ای که در آن کمیت و کیفیت خوردگی مناطق مختلف روی فلزات متفاوت ترسیم شده باشد، امکان بررسی و پیش بینی رفتار خوردگی تجهیزات مورد نظر را بهتر فراهم می کند.

همچنین این مجموعه در سال‌های اخیر با طراحی روش‌های پایش، کمک زیادی به مجتمع های پتروشیمی و صنایع بالادستی کرده و در این راه از روش‌های نوین پایش به منظور کاهش خسارت‌ها استفاده کرده است.

طراحی روش‌های مانیتورینگ و تعیین هزینه‌های خوردگی به روش علمی برای شرکت ملی گاز ایران نیز به عنوان پروژه‌های پیش‌روی پژوهشکده حفاظت صنعتی پژوهشگاه در سال جاری عنوان شده است.

پژوهشگاه صنعت نفت کشور
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر