کد خبر: 12768 A

ایرج ندیمی:

مسائل اقتصادی کشور، برخی تعاملات در عرصه سیاست خارجی مثل تحریم ها و یا مسائل داخلی مثل جابه جایی بودجه ها موجب شده است که دولت در بعضی بخش ها مانند پرداخت مطالبات کارگران و تحقق مطالبات آنها نتواند چندان خوب عمل کند.

عضو کمیسیون اقتصادی در مجلس نهم شورای اسلامی در خصوص مطالبات کارگران در دولت دهم اذعان داشت: اطلاع از مطالبات مردم و یا کارگران کار دشواری نیست. اما پاسخ به مطالبات مهم تر از اطلاع از مطالبات است.

ایرج ندیمی با اشاره به این مطلب به خبرنگار پارلمانی ایلنا یادآور شد: با شرایط فعلی مطالبات کاملا معلوم است. اول اشتغال برای کارجویان، معیشت برای عامه مردم، حمایت از تولید ملی، توسعه فعالیت های همه جانبه، اجرای قوانین فرادست و فرو دست و تعامل با قوا از جمله مطالبات مردم در هر سطحی هم از این دولت و هم از دولت آتی است. اما اگر دولت بعدی این مطالبات را در دستور کار خود بگذارد و بتواند آنها را رفع کند، قطعا دولت موفقی خواهد بود.

ندیمی ادامه داد: جوامع از جمله نهادها و رسانه ها می توانند برای شناخت و تحقق مطالبات مردم در هر قشری از جمله کارگران، کمک کنند. چراکه به اعتقاد من مهم ترین مساله در شناخت و یا حتی تحقق مطالبات مردم در هر قشری کمک به قوا و دولت است.

وی با تاکید بر اینکه در مورد مطالبات کارگران سه نوع پرداخت داریم، تصریح کرد: اول اینکه در طول این چند سال آیا به کارگران حقوق آنها مانند بیمه و مسائلی از این دست به درستی پرداخت شده یا نشده است.

نماینده لاهیجان در مجلس نهم شورای اسلامی خاطرنشان کرد: مدت یک سال اخیر برای مساله بیمه کارگران در مجلس اقدامات خوبی صورت گرفت اما با این حال اگر بگویند تعداد زیادی از آنها هنوز در این زمینه مشکل دارند حرف درستی است.

ندیمی گفت: مشکلات کارگران از طریق نمایندگان آنها در مجلس پی گیری می شود اما تنها پی گیری کفایت نمی کند و دولت هم باید در این راستا به نمایندگان کمک کند.

وی افزود: موضوع مسائل اقتصادی کشور، برخی تعاملات در عرصه سیاست خارجی مثل تحریم ها و یا مسائل داخلی مثل جابه جایی بودجه ها موجب شده است که دولت در بعضی بخش ها مانند پرداخت مطالبات کارگران و تحقق مطالبات آنها نتواند چندان خوب عمل کند اما با این حال کارنامه را آخر سال می دهند و باید منتظر باشیم شاید در این چند ماه پایانی دولت دهم اتفاقی افتاد و معدل کارنامه دولت را بالا برد.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر