کد خبر: 16125 A

نایب رئیس اتاق ایران در نشست کارگروه صنایع غذایی اتاق ایران:

سلطانی فضای ارزی امروز کشور را حاصل بی توجهی به نظرات اتاق دانست و ادامه داد: اگر دلارهای نفتی آنگونه خرج نمی شد و در بودجه دولت قرار نمی گرفت، اکنون دولت خیلی راحت تر می توانست بازار ارز را مدیریت کند.

 نایب رئیس اتاق ایران صنعت غذا را از صنایع مهم و استراتژیک کشور دانست که باید در اتاق به آن توجه ویژه شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، پدرام سلطانی طی سخنانی در نشست کارگروه صنایع غذایی اتاق ایران با اشاره به توفیقاتی که اتاق ایران در پرداختن به صنایع غذایی داشته است، گفت: اتاق ایران هم در حوزه کشاورزی و هم در حوزه غذا از افراد باتدبیر و متخصصی برخوردار است که با درایت و دانش کافی موضوعات را دنبال می کنند.

وی با اشاره به موضع اتاق در قبال مسائل ارزی کشور افزود: نظر اتاق هیچگاه این نبوده که کشور وارد بحران ارزی شود بلکه نظر اتاق همواره این است که نرخ ارز در جایی بایستد که صنعت، رقابت پذیر باشد؛ صادرات امکان پذیر باشد و به قوانین توجه شود.

عضو هیات رئیسه اتاق ایران، وضعیت فعلی بازار ارز را عاری از هرگونه تدبیر و مدیریتی دانست و اذعان کرد: برخی فعالان اقتصادی خواستار نرخ ارز کمتر از نرخ فعلی و برخی خواستار نرخ بیشتر شده اند، ولی موضع اتاق این است که در رابطه با نرخ ارز به قوانین برنامه چهارم و پنجم توسعه توجه شود.

سلطانی فضای ارزی امروز کشور را حاصل بی توجهی به نظرات اتاق دانست و ادامه داد: اگر دلارهای نفتی آنگونه خرج نمی شد و در بودجه دولت قرار نمی گرفت، اکنون دولت خیلی راحت تر می توانست بازار ارز را مدیریت کند.

نایب رئیس اتاق ایران تاکید کرد که  اتاق قرار نیست کار سیاسی بکند، بلکه باید در حوزه اقتصاد با منطق حرف بزند و در موضوعات اقتصادی بیانیه بدهد، زیرا این نظرات در تاریخ ثبت می شود و آیندگان می دانند که وضعیت کشور چگونه بوده و بخش خصوصی چه نظراتی را در این برهه داده است.

وی از کارگروه صنایع غذایی خواست که موضع صنعت غذا را درخصوص ارز مرجع و سایر موضوعات مرتبط با این صنعت به هیات رئیسه اتاق اعلام کند.

 

ارز
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر