کد خبر: 22923 A

به دنبال كنترل و نظارت بر قیمتها در بازار؛

در این زمینه اتهامات شركت مذكور در شعبه 50 بدوی تعزیرات حكومتی استان تهران مطرح شد و مورد رسیدگی قرار گرفت و با توجه به شواهد و قرائن موجود تخلف انتسابی محرز تشخیص داده و شركت متخلف به جرم كم فروشی و گرانفروشی به پرداخت جزای نقدی به ارزش 110 میلیارد ریال و 343 میلیون و 465 هزار ریال در حق دولت محكوم شد.

با پیگیریهای سازمان حمایت مصرف كنندگان و تولید كنندگان یك شركت تولید مواد غذایی 110 میلیارد ریال جریمه شد.

به گزارش ایلنا، بر اساس گزارشات دریافتی از سوی برخی از استانهای كشور مبنی بر افزایش غیر منطقی قیمت و كاهش وزن محصولات توسط یك شركت تولید كننده سراسری مواد غذایی، موضوع مورد بررسی بازرسان ویژه سازمان حمایت قرار گرفت.
در فرآیند نظارت و بازرسی مشخص شد كه شركت مذكور در فروش انواع محصولات خود سود مجاز عمده و خرده فروشی را رعایت نكرده و مرتكب گرانفروشی و كم فروشی شده است.
در این زمینه اتهامات شركت مذكور در شعبه 50 بدوی تعزیرات حكومتی استان تهران مطرح شد و مورد رسیدگی قرار گرفت و با توجه به شواهد و قرائن موجود تخلف انتسابی محرز  تشخیص داده و شركت متخلف به جرم كم فروشی و گرانفروشی به پرداخت جزای نقدی به ارزش 110 میلیارد ریال و 343 میلیون و 465 هزار ریال در حق دولت محكوم شد.

مواد غذایی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر