کد خبر: 32352 A

دبیر انجمن مهندسی صنایع دریایی ایران تأكید كرد: این بخش با حدود 20 هزار نفر اشتغال مستقیم در مسیر پیشرفت قرار دارد و در ساخت شناورها و سكوهای دریایی به مرز خودكفایی رسیده است و فقط برخی ابزار دقیق و قطعات خیلی حساس وارد می شود.

صنایع دریایی دو بعد اساسی نظامی و صنعتی دارد و ما همان استانداردهای بین المللی را بومی سازی كرده ایم و در حال حاضر در صنعت دریایی كشور استانداردهایی هم تراز استانداردهای بین المللی در طراحی تاسیسات دریایی در حال بهره برداری است.

به گزارش ایلنا محمد سعید سیف گفت: به ازای هر یك شغل در صنایع دریایی حدود چهار شغل جانبی هم ایجاد می شود. وی با بیان اینكه ظرفیت ساخت كشتی های اقیانوس پیما در كشور وجود دارد افزود: اگر محیط مالی و اقتصادی در كشور برای توسعه اقتصاد دریایی فراهم شود به راحتی می توانیم در این عرصه یك انقلاب صنعتی و اقتصادی ایجاد كنیم و با توجه به سواحل طولانی در كشور، این توانمندی وجود دارد. سیف با تاكید بر اینكه توسعه دریامحور اهرم اساسی اقتصاد مقاومتی و بهترین راه توسعه صنعت كشور است. سیف گفت: صنایع دریایی دو بعد اساسی نظامی و صنعتی دارد و ما همان استانداردهای بین المللی را بومی سازی كرده ایم و در حال حاضر در صنعت دریایی كشور استانداردهایی هم تراز استانداردهای بین المللی در طراحی تاسیسات دریایی در حال بهره برداری است. سیف با اشاره به اینكه ‌ایران از لحاظ علمی در سطح منطقه رتبه اول را در حوزه دریایی دارد، گفت: تعداد مقالات علمی-پژوهشی منتشر شده در ایران دو برابر تركیه است و با سایر كشورهای منطقه فاصله زیادی دارد. دبیر انجمن مهندسی دریایی، از فعالیت بیش از 200 شركت خصوصی و دولتی در حوزه‌های نظامی و غیرنظامی ساخت شناور خبر داد و افزود: این مراكز پروژه‌های مهم كشتی‌سازی و فراساحلی را اجرا می كنند.

صنایع دریایی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر