کد خبر: 40027 A

یک فعال کارگری:

اجرای ناقص مرحله اول هدفمندی یارانه ها و عدم پرداخت سهم صنعت موجب آن شد که کمر بسیاری از صنایع مولد شکسته شده و عده زیادی از کارگران بیکار شوند و افزایش نقدینگی باعث تورم شده و در عمل طبقه های ضعیف جامعه را فقیر و فقیر تر کرده است.

یک فعال گارگری در قزوین گفت: اجرای ناقص مرحله اول هدفمندی یارانه ها کمر بسیاری از صنایع مولد را شکست.

حسین درگی در گفتگو با ایلنا افزود: اجرای ناقص مرحله اول هدفمندی یارانه ها و عدم پرداخت سهم صنعت موجب آن شد که کمر بسیاری از صنایع مولد شکسته شده و عده زیادی از کارگران بیکار شوند  و روند رو به کاهش تولید و افزایش نقدینگی باعث تورم شده و  در عمل طبقه های ضعیف جامعه را فقیر و فقیر تر کرده است.

وی ادامه داد: تردیدی نیست که کشوری می تواند ادعای استقلال و آزادی کند که تا حد امکان وابستگی خود را به خارج از کشور کاهش داده باشد و لذا یکی از عوامل موثر در استقلال کشور ها،اقتصاد قوی  و استقلال مالی  آنها می باشد.

این فعال کارگری بیان کرد: شرط توسعه اقتصاد کشور را باید در افزایش تولید و بهبود بهره وری و کیفیت در محصولات تولیدی آن دانست.افزایش نقدینگی، مصرف گرایی و عدم برآورده سازی نیاز های مصرفی در کشور، عامل ان چیزی است که آن را" تورم "می نامیم..

درگی اظهار کرد: تولید ایجاد ثروت کردهده و باعث افزایش کیفیت زندگی جامعه می شود، متاسفانه آن چیز که اخیرا" با ان روبرو هستیم عدم توجه به تولید و افزایش ریسک های سرمایه گذاری در کشور می باشد.

وی با اظهار اینکه تجربه نشان داده است که معمولا" مقدار افزایش حقوق و دستمزد کارگران و سایر اقشار حقوق بگیرجامعه, نسبت به مقدار تورم سالیانه بسیار ناچیز بوده و بنابراین این قشر کارگر و مولد جامعه است که بیشترین ضربات را از این افزایش قیمت ها تحمل می کنند، خاطرنشان کرد: با قاطعیت می توان اعلام کرد که هدفمندی یارانه موفقیت آمیز نبوده و اثر معکوس آن در کاهش ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید حقوق بگیران،آنها را فقیر و فقیر تر کرده است.

درگی گفت: با توجه به ناقص و ناموفقیت بودن اجرای مرحله اول هدفمندی یارانه ها این سوال مطرح است چرا دولت درصدد است که مرحله دوم آن را پیاده کند.

وی با اظهار اینکه به نظر می رسد در این خصوص جنبه های تبلیغاتی، بیش از مصالح عقلی و اجتماعی اهمیت پیدا کرده است، افزود: از نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتظار می رود که با این موضوع به صورت معقولانه و منطقی برخورد کرده و به وظیفه مهم خود در خصوص حفظ وصیانت از حقوق مردم توجه ویزه ای داشته باشند.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر