کد خبر: 40869 A

امسال محقق شد؛

افزایش قیمت محصولات شیلاتی در یک سال اخیر خیلی کمتر از میانگین تورم کشور است.

معاون سازمان شیلات از صدور خاوریار پرورشی برای نخستین بار در سال جاری خبر داد و گفت: تاکنون بیش از 140 میلیون دلار محصولات آبزی پروری و شیلاتی صادر شده است و از وارد کننده نهاده های تولیدی مانند پودر ماهی و دیگر موارد به صادر کننده این نهاده ها نیز تبدیل شدیم.
به گزارش خبرنگار ایلنا عیسی گلشاهی گفت: صادرات شیلات در سال جاری شامل انواع ماهیهای گرم آبی و سردآبی و همچنین کنسرو خاوریار پرورشی و نهاده های تولید آبزی، ماهی های مولد و تکثیر، میگوهای مولد، در بسته بندیهای متنوع و با ارزش افزوده بالاتر است.
وی گفت: امسال 400 کیلوگرم خاویار از جمله شامل 300 کیلوگرم خاوریار پرورشی با نرخ هر کیلوگرم 1850 یورو به امارات عربی متحده، اتحادیه اروپا، کانادا و آمریکا صادر کرده ایم.
وی با بیان اینکه بیش از 98 درصد واردات این بخش هم شامل نهاده های تولیدی است گفت: در مقابل نهاده های تولیدی را هم صادر می کنیم و کمتر از یک درصد واردات محصولات شیلاتی برای مصرف نهایی صورت می گیرد.
گلشاهی گفت: از صادرات فله ای و فله فروشی فاصله گرفته ایم که باعث افزایش قیمت شده است و بسته بندیهای متنوع و حتی کمتر از یک کیلوگرم باعث افزایش قیمت صادرات از یک دلار تا ده دلار در هر کیلوگرم شده است.
وی افزود: افزایش قیمت محصولات شیلاتی در یک سال اخیر خیلی کمتر از میانگین تورم کشور است.

خاویار
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر