کد خبر: 42558 A

سید علیرضا شجاعی خبر داد:

یک برنامه ریزی کلانی در حوزه صنعت، معدن و تجارت صورت خواهد گرفت تا بتوانیم طی چند سال آینده در حوزه های تخصصی توانمندی های حوزه صنعت، معدن و تجارت را ارتقا ببخشیم. امیدواریم در گام اول بتوانیم یک تقویمی را آماده کنیم، با عنوان تقویم آموزشی حوزه صنعت، معدن و تجارت در سال 92 و در قالب یک کار سه چهار ساله بتوانیم برنامه ریزی کنیم تا ارتقای دانشی، پژوهشی و فناوری را در این حوزه داشته باشیم.

معاون برنامه ریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: نظام جامع ارتقای توانمندی های صنعت، معدن و تجارت به منظور ارتقای توانمندی دانشی، پژوهشی و فناوری این حوزه به زودی نهایی و عملیاتی می شود.

به گزارش ایلنا، سید علیرضا شجاعی  با اشاره به تدوین نظام جامع ارتقای توانمندی های صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: در حوزه های مختلف منابع انسانی، آموزش، پژوهش، صنایع نوین نظام نامه جامع ارتقای توانمندی های صنعت، معدن و تجارت هم در حوزه وزارتخانه ها و هم بخش خصوصی تدوین کرده ایم.

معاون برنامه ریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در این زمینه ارزیابی هایی از میزان تحصیلات مدیران واحدهای صنعتی و وضعیتی که واحدها دارند و چگونگی ارتقای توانمندی بخش خصوصی و مجموعه های مختلف صنعت و معدنی، یکپارچه سازی مجموعه وزارتخانه و حلقه های مختلفی که کمک به توانمندسازی می کنند، انجام شده است. مراکز پژوهشی و دانشگاهی، مراکزی که در حوزه صنایع پیشرفته، نوین و کار آفرینی کار می کنند، همه اینها در قالب این نظام جامع تجمیع و یکپارچه می شوند.

وی خاطر نشان کرد: یک برنامه ریزی کلانی در حوزه صنعت، معدن و تجارت صورت خواهد گرفت تا بتوانیم طی چند سال آینده در حوزه های تخصصی توانمندی های حوزه صنعت، معدن و تجارت را ارتقا ببخشیم. امیدواریم در گام اول بتوانیم یک تقویمی را آماده کنیم، با عنوان تقویم آموزشی حوزه صنعت، معدن و تجارت در سال 92 و در قالب یک کار سه چهار ساله بتوانیم برنامه ریزی کنیم تا ارتقای دانشی، پژوهشی و فناوری را در این حوزه داشته باشیم.

شجاعی در پایان با اشاره به برگزاری جلسات مربوط به بررسی نظام جامع ارتقای توانمندی های صنعت، معدن و تجارت گفت: در چند روز گذشته نخستین جلسه آن برگزار شد تا برخی از اصلاحاتی که مد نظر اعضا بود، لحاظ شود و قرار بر این است که این هفته اصلاحات را به همه بخش ها اعلام کنیم تا ظرف 10 روز آینده به اتمام برسد و برای عملیاتی شدن آماده شود و تا پایان سال 91 کمیته های مربوط به آن فعال خواهدشد.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر