کد خبر: 42842 A

رییس پژوهشكده بازرگانی در گفتگو با ایلنا:

بطور متوسط حدود 28/6 درصد رشد تولید می بایست از محل ارتقای بهره وری كل عوامل حاصل شود.

رییس پژوهشكده بازرگانی گفت: بیش از 6 درصد از رشد تولید باید از محل ارتقای بهره وری حاصل شود.

مهدی فتح اله در گفتگو با خبرنگار ایلنا اظهار داشت: بر اساس اهداف كمی تعیین شده در برنامه پنجم توسعه، ارزش افزوده بخش بازرگانی،رستوران و هتلداری می بایست بطور متوسط سالانه 8/4 درصد افزایش یابد كه 2/4 واحد درصد آن می بایست از محل ارتقای بهره وری كل عوامل تامین گردد.

وی افزود: بطور متوسط حدود 28/6 درصد رشد تولید می بایست از محل ارتقای بهره وری كل عوامل حاصل شود.

فتح اله خاطر نشان كرد: بر اساس اهداف تعیین شده در برنامه پنجم توسعه،ارزش افزوده بخش بازرگانی به قیمت ثابت1389 می بایست بطور متوسط سالانه 42368 میلیارد ریال افزایش یابد كه حدود 12105 میلیارد ریال آن می بایست از محل ارتقای بهره وری كل عوامل باشد.

وی تصریح كرد: کشورهای توسعه یافته حدود 50 درصد رشد اقتصادی خود را از طریق ارتقای بهره وری بدست می آورند و در راستای رسیدن به جایگاه اول در منطقه  و رشد سریع و مستمر اقتصادی نیاز است که این مهم از طریق ارتقای بهره وری میسر شود.

بهره وری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر