کد خبر: 43330 A

این مرکز به عنوان یک مرکز بین المللی در توسعه ارتباطات تجاری و صنعتی، شرکت های زیر مجموعه آن و دیگر شرکت ها و نهادهای اقتصادی سازمان منطقه آزاد قشم در سطوح بین المللی، عضویت در سازمان ها و ارگان های بین المللی، راهی موثر در دستیابی به اهداف فوق است.

مرکز بین المللی رشد قشم به عضویت اتاق بازرگانی و صنایع ایران و فرانسه درآمد.

به گزارش ایلنا، مدیر مرکز بین المللی رشد قشم ضمن اعلام این مطلب اظهار داشت: با توجه به نقش و اهداف این مرکز به عنوان یک مرکز بین المللی در توسعه ارتباطات تجاری و صنعتی، شرکت های زیر مجموعه آن و دیگر شرکت ها و نهادهای اقتصادی سازمان منطقه آزاد قشم در سطوح بین المللی، عضویت در سازمان ها و ارگان های بین المللی، راهی موثر در دستیابی به اهداف فوق است.
مطهره حسینی بیان داشت: هدف از عضویت در اتاق بازرگانی و صنایع ایران و فرانسه ارتباط بیشتر و بهتر با نهادهای اقتصادی آن کشور است.
وی افزود: امید است با عضویت در این اتاق بازرگانی علاوه بر تسهیل تجارت و ارتباط شرکت های این منطقه با کشور فرانسه، تعامل در دیگر موارد از جمله برگزاری همایش های علمی، دوره های آموزشی مشترک و مشاوره هایی در زمینه انتقال تکنولوژی، گردشگری و صنایع دریایی فراهم شود.
این مرکز تاکنون در چندین سازمان و مجامع بین المللی از قبیل اتاق های بازرگانی و صنایع آلمان، ایتالیا، فرانسه، انجن دوستی ایران و برزیل، اتحادیه جهانی پارک های علم و فناوری و انجمن جهانی مراکز رشد عضویت دارد.

قشم
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر