کد خبر: 45733 A

رییس هیات عامل ایمیدرو خبر داد:

رییس هیات عامل ایمیدرو گفت: ایمیدرو اكنون در بخش زیربنایی معادن و مناطق معدنی كشور 15 پروژه «در حال اجرا» و 33 پروژه «آماده برگزاری مناقصه» دارد.

مجموع حجم فعالیت این پروژه ها به ترتیب 420 كیلومتر و 69 كیلومتر است.

به گزارش ایلنا، فریدون احمدی با بیان این مطلب گفت: در حال حاضر، 14 پروژه در بخش «راه دسترسی به معادن» و یك پروژه در بخش «برق رسانی»، با سرمایه گذاری بیش از 131 میلیارد ریال توسط ایمیدرو اجرا می شود كه به پیشرفت مطلوبی رسیده است.
وی ادامه داد: حجم فعالیت در بخش «راه دسترسی به معادن» 147 كیلومتر و «برق رسانی» 34 كیلومتر است.
رئیس هیات عامل ایمیدرو با اشاره به اینكه 33 پروژه زیربنایی معادن در مرحله آماده برگزاری مناقصه هستند، تصریح كرد: از این میان، 31 پروژه مربوط به احداث راه دسترسی و 2 پروژه نیز در بخش برق رسانی به مناطق معدنی است.
وی افزود: مجموع حجم فعالیت این پروژه ها به ترتیب 420 كیلومتر و 69 كیلومتر است.
احمدی خاطر نشان كرد: همچنین 12 پروژه با حجم فعالیت تخمینی حدود 157 كیلومتر در دست مطالعه تفصیلی و تهیه اسناد مناقصه پیمانكار است.
بنا به این گزارش، طرح ایجاد زیربناهای لازم در معادن بزرگ و مناطق معدنی كشور 54 درصد پیشرفت فیزیكی دارد كه تاكنون 21 پروژه در بخش «راه دسترسی به معادن» و 8 پروژه در بخش «برق رسانی» با سرمایه گذاری حدود 575 میلیارد ریال خاتمه یافته است.

معادن
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر