کد خبر: 49315 A

با توجه به انبوهی مسایل اقتصادی کشور و جایگاه قانونی اتاق، اثرگذاری ما یک سقفی دارد و با توجه به نوع ارتباط ما با دولت، این سقف تاحدودی پایین تر هم آمده است، لذا باید بر روی کارهای شدنی تر تمرکز کنیم.

نایب رئیس اتاق ایران، ساختار اتاق ایران را ساختاری قدیمی و نیازمند اصلاح دانست.

به گزارش ایلنا، پدرام سلطانی در جمع اعضای کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات و کسب و کار دانش بنیان با بیان اینکه اتاق ایران نیاز به اصلاح ساختار با نگاه از درون و توقع از بیرون دارد، گفت: بازخوردهایی که از بیرون اتاق می آید نیز می تواند در اصلاح و بهبود ساختار اتاق موثر باشد.
به گفته او در ساختاری که پایه و اساس به روزی ندارد با روش های متعارف نمی توان نتیجه گرفت، بلکه باید از انواع روش های پیگیری با بدنه مدیریتی اتاق استفاده شود.
وی مشکلات بخش خصوصی را بسیار متعدد و متنوع خواند و گفت: در هیچ زمانی اقتصاد کشور شرایطی مانند شرایط فعلی را تجربه نکرده بود، لذا اکنون موضوعاتی مانند محدودیت های واردات، صادرات، مالیات، مسائل بانکی و... زمان زیادی از وقت اعضای هیات نمایندگان و هیات رئیسه اتاق را به خود اختصاص می دهد.
او از فعالان اقتصادی بخش خصوصی خواست تا رویکرد عملگرایانه ای را که در کسب و کار خود دارند در اتاق بازرگانی نیز دنبال کنند.
نایب رئیس اتاق ایران اذعان کرد: با توجه به انبوهی مسایل اقتصادی کشور و جایگاه قانونی اتاق، اثرگذاری ما یک سقفی دارد و با توجه به نوع ارتباط ما با دولت، این سقف تاحدودی پایین تر هم آمده است، لذا باید بر روی کارهای شدنی تر تمرکز کنیم.
او روحیه مدیریت دولتی را روحیه ای فرایندی عنوان کرد و گفت: این در حالیست که روحیه مدیریت خصوصی روحیه ای نتیجه محور است و ما باید این بضاعت خود را به توان دولت بیافزائیم نه اینکه هدف خود را فراموش کرده و با روحیه دولتی وارد عمل شویم.
به گفت نایب رئیس اتاق ایران، اگر به شیوه مرسوم در دولت بخواهیم مدیریت کنیم دالان بی انتهایی از فرایندها و سلسله مراتب وجود دارد. لذا لازم است گریز به هدف و نتایج بزنیم. ما نماینده بخش خصوصی هستیم و باید از تمامی ابزارهایی که در اختیار داریم استفاده کنیم

سلطانی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر