کد خبر: 66704 A

مدیر ارتباطات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی:

این نقشه با بهره گیری از آراء و نظرات برخی دست­اندرکاران تدوین نقشه جامع علمی کشور (که از ماهیت اهداف این نقشه آگاهی کامل داشته و بر محتوای راهبردها و الزامات آن اشراف داشته­اند)، در کنار اندیشه­های جمعی از خبرگان صنعت، معدن و تجارت کشور که از ماموریت­ها و اهداف این بخش اطلاع داشته­اند تدوین شده است.

مدیر ارتباطات علمی و امور بین الملل موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی از تدوین نقشه جامع علم و فناوری بخش صنعت، معدن و تجارت در موسسه خبر داد.

محمد عباسی، مدیر ارتباطات علمی و امور بین الملل موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی در گفتگو با خبرنگار ایلنا اظهار داشت: در تدوین نقشه علم و فناوری بخش صنعت، معدن و تجارت و طراحی چارچوب­های آن بر رهنمودها و الگوی قالب، سند بالادستی «نقشه جامع علمی کشور» تاكید شده است.

وی با بیان اینكه «استخراج» نقشه علم و فناوری بخش صنعت، معدن و تجارت و تدوین آن، بر اساس نقشه جامع علمی کشور بوده است افزود: روش‌شناسی حاکم در اجرای این طرح، تصویری از چشم­انداز و اهداف کلان نقشه جامع علمی کشور در بخش صنعت، معدن و تجارت و نیز تفسیر راهبردهای نقشه جامع علمی کشور برای تعیین سهم، نقش و جایگاه وظایف بخش صنعت، معدن و تجارت در تحقق این راهبردها بوده است.

مدیر ارتباطات علمی و امور بین الملل موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی ادامه داد: از این­رو می­توان الگوی کلی را در تهیه این سند نگاه تصویری- تفسیری به نقشه جامع علمی کشور و استخراج چشم­انداز، اهداف، راهبردها و الزامات توسعه علمی کشور از منظر بخش صنعت، معدن و تجارت دانست.

وی اظهار كرد: این نقشه با بهره گیری از آراء و نظرات برخی دست­اندرکاران تدوین نقشه جامع علمی کشور (که از ماهیت اهداف این نقشه آگاهی کامل داشته و بر محتوای راهبردها و الزامات آن اشراف داشته­اند)، در کنار اندیشه­های جمعی از خبرگان صنعت، معدن و تجارت کشور که از ماموریت­ها و اهداف این بخش اطلاع داشته­اند تدوین شده است.

عباسی بیان كرد: سند حاضر را سندی بخشی برای پشتیبانی از نقشه جامع علمی کشور و سندی موضوعی برای حمایت علمی و فنی از اهداف بخش صنعت، معدن و تجارت کشور می توان برشمرد.

گفتنی است، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی با بازخوانی سند ملی نقشه جامع علمی‌کشور به استخراج تکالیف وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ایفای نقش موثر در اجرایی و عملیاتی شدن سند ملی نقشه جامع علمی کشور به‌ویژه در طرف تقاضای علم و فناوری و تدوین منشوری با عنوان «نقشه جامع علم و فناوری بخش صنعت، معدن و تجارت»، در کشور اقدام کرده است.

 

 

بازرگانی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر