کد خبر: 69536 A

بقایی:

حمید بقایی همچنین بر این نکته تاکید کرد که مناطق آزاد و دبیرخانه شورا تا آخرین لحظه کاری دولت دهم هیچ کاری را بر زمین نگذاشته و تا آخرین لحظه در راه خدمت به مردم از هیچ کوششی فروگذار نخواهند کرد.

معاون رییس جمهور و دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بر اهمیت ایجاد روحیه نشاط و همکاری در میان معاونت ها و بخش های مختلف دبیرخانه شورا تأکید کرد.

به گزارش ایلنا از روابط عمومی دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، حمید بقایی در نشست معاونین، مدیران و کارشناسان دبیرخانه شورا گفت: فعالیت های بسیار خوبی در مناطق آزاد کشور در سال گذشته انجام شد که برای توسعه آن در سال جدید باید با جدیت و برنامه های جامع تری گام برداشت.

معاون رییس جمهور افزود: در این راستا لازم است مدیریت ها و معاونت های دبیرخانه با تعامل و همکاری بیش از پیش ضمن بررسی راهکارها و چالش های کاری موجود، نیازهای حوزه های مختلف را در مناطق آزاد بررسی و تبیین كنند.

بقایی با اشاره به لزوم ارائه گزارش های دقیق و جامع از عملکرد مناطق آزاد در بخش های مختلف به ایجاد مکانیزم ارتباطی کارآ تر میان دبیرخانه شورا و مناطق آزاد تاکید کرد و خواستار آن شد که با استفاده از این مکانیزم، ارتباطات و درخواست های مردمی به مناطق و نیز دبیرخانه با پیگیری سریع تر رسیدگی شود.

دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی،شفاف سازی در فعالیت ها و ارتباطات را لازمه اصلی فعالیت های هر نهاد و دستگاهی دانست و افزود: با برپایی جلسات مشترک میان معاونت ها و مدیریت های دبیرخانه شورا با یکدیگر، علاوه بر آشنایی با مشکلات و نیازها، می توان به رفتار سازمانی و اداری مطلوب و ایده آل رسید.

حمید بقایی همچنین بر این نکته تاکید کرد که مناطق آزاد و دبیرخانه شورا تا آخرین لحظه کاری دولت دهم هیچ کاری را بر زمین نگذاشته و تا آخرین لحظه در راه خدمت به مردم از هیچ کوششی فروگذار نخواهند کرد.

مناطق ازاد
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر