کد خبر: 82791 A

میزان سوخت مصرفی خودروهای وارداتی و قطعات منفصله وارده توسط واحدهای تولیدی خودروساز با رعایت تبصره ذیل تصویب‌نامه مورد اشاره و پس از ابلاغ این مرکز به گمرکات اجرایی مربوطه قابل اعمال خواهد بود.

 براساس جدیدترین تصمیم دولت، سود بازرگانی واردات خودرو و قطعات منفصله خودروهای ساخت داخل با مصرف سوخت کمتر از شش لیتر در 100 کیلومتر مسافت در چرخه برون ‌شهری به ‌ازای هر 0.05 لیتر کاهش مصرف یک درصد کاهش می‌یابد

به گزارش ایلنا، در ابلاغیه گمرک آمده است: پیرو بخشنامه شماره 127836/127294/702/21038/73/140-8/6/88 موضوع تصویب‌نامه شماره 19122/ت/42281 ک مورخ 1/2/88 (تصویر پیوست) مبنی بر تخفیف سود بازرگانی واردات خودرو و قطعات منفصله خودروهای ساخت داخل با مصرف سوخت کمتر از شش لیتر در 100 کیلومتر مسافت درچرخه برون‌شهری به‌شرح مندرج در مصوبه، به پیوست تصویر نامه شماره 6800/210/91 مورخ 5/12/91 اداره کل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت و تصاویر نامه‌های شماره 112629/10/100/90 مورخ 22/12/90 1748/10/100/92 مورخ 11/3/92 ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت ریاست جمهوری و نامه شماره 94043 مورخ 21/12/89 سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در خصوص میزان مصرف خودروی آلفا رومئو ارسال می‌شود، خواهشمند است دستور فرمایید ضمن رعایت مفاد بخشنامه‌های مرتبط این مرکز و تصویب‌نامه فوق الذکر و رعایت کامل مقررات اقدام لازم معمول کنند.

میزان سوخت مصرفی خودروهای وارداتی و قطعات منفصله وارده توسط واحدهای تولیدی خودروساز با رعایت تبصره ذیل تصویب‌نامه مورد اشاره و پس از ابلاغ این مرکز به گمرکات اجرایی مربوطه قابل اعمال خواهد بود.

خودرو
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر