کد خبر: 85123 A

سازمان جهانی خواروبار و كشاورزی

این گزارش پیش‌بینی كرد واردات گندم ایران طی امسال به یك‌سوم كاهش یابد و از 4.7 میلیون تن در سال گذشته به 1.5 میلیون تن طی امسال برسد. ایران كه سال گذشته 100 هزار تن گندم صادر كرده بود در سال جاری صادراتی نخواهد داشت.

فائو در جدیدترین گزارش خود پیش‌بینی كرد تولید غلات ایران امسال با افزایش ۳.۵ درصدی نسبت به سال قبل به ۲۱ میلیون تن برسد و در این بین تولید گندم با رشد ۵ درصدی ۱۴.۵ میلیون تن شود و نیاز به واردات این غله مهم به یك‌سوم كاهش یابد.

به گزارش ایلنا، سازمان جهانی خواروبار و كشاورزی (فائو) در جدیدترین گزارش خود به‌نام «چشم انداز غذایی جهان» پیش‌بینی كرد تولید غلات ایران در سال زراعی جاری به 21 میلیون تن برسد.

بر اساس پیش‌بینی این نهاد بین المللی تولید غلات ایران در این سال نسبت به سال گذشته با رشد حدود 3.5 درصدی مواجه خواهد شد. ایران در سال زراعی گذشته 20.3 میلیون تن غلات تولید كرده بود.

فائو همچنین پیش‌بینی كرده است نیاز ایران به واردات غلات در سال جاری تا حد قابل ملاحظه‌ای كاهش یابد و ایران در این سال تنها 8.8 میلیون تن غله وارد كند.
در سال گذشته واردات غلات ایران 11.8 میلیون تن اعلام شده بود.

ایران كه در سال گذشته 200 هزار تن غله صادر كرده بود بر اساس این گزارش در سال جاری نیز همین رقم صادرات خواهد داشت.

گندم مهمترین غله تولیدی در ایران است كه بر اساس پیش‌بینی فائو تولید آن در سال جاری با رشد 5 درصدی نسبت به سال قبل مواجه خواهد شد و به 14.5 میلیون تن خواهد رسید. ایران در سال زراعی گذشته 13.8 میلیون تن غله تولید كرده بود.

این گزارش پیش‌بینی كرد واردات گندم ایران طی امسال به یك‌سوم كاهش یابد و از 4.7 میلیون تن در سال گذشته به 1.5 میلیون تن طی امسال برسد. ایران كه سال گذشته 100 هزار تن گندم صادر كرده بود در سال جاری صادراتی نخواهد داشت.

برنج دومین غله تولیدی مهم در ایران محسوب می‌شود كه بر اساس پیش‌بینی فائو تولید آن در سال جاری بدون تغییر نسبت به سال قبل در سطح 1.5 میلیون تن باقی می‌ماند. در عین حال واردات این محصول نیز كاهش می‌یابد و از 1.5 میلیون تن در سال گذشته به 1.3 میلیون تن طی امسال كاهش می‌یابد.

بر اساس این گزارش تولید جو و ذرت ایران نیز بدون تغییر نسبت به سال قبل به‌ترتیب در سطح 3.2 و 1.7 میلیون تن باقی می‌ماند. واردات جوی ایران نیز از 1.3 میلیون تن در سال گذشته به 1.5 میلیون تن طی امسال افزایش می‌یابد اما واردات ذرت بدون تغییر در سطح 4.5 میلیون تن باقی می‌ماند.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر