کد خبر: 85431 A

طی 2 ماهه ابتدای سال جاری؛

87درصد از ارزش كل صادرات كشورمان در فروردین و اردیبهشت سال 1392 از تولیدات نهایی ده استان بوده است.

41.25درصد از ارزش كل صادرات كشورمان از تولیدات استان بوشهر بوده كه بیشترین میزان را در بین استان‌های كشور به خود اختصاص داد.

به گزارش ایلنا، در این مدت بیشترین میزان كالاهای صادراتی كشورمان از استان‌های بوشهر، تهران، خوزستان، اصفهان، خراسان، آذربایجان شرقی، فارس، مركزی، آذربایجان غربی و یزد بود.

براساس این گزارش در این مدت 41.25 درصد از ارزش كل صادرات كشورمان از تولیدات استان بوشهر بوده كه بیشترین میزان را در بین استان‌های كشور به خود اختصاص داد.

این گزارش می‌افزاید: پس از استان بوشهر بیشترین میزان صادرات كشورمان از تولیدات استان تهران بود كه 19.7 درصد را از ارزش كل صادرات را دارا بود.

براساس این گزارش در این مدت 12درصد از ارزش كل صادرات از تولیدات استان خوزستان، 8درصد از تولیدات اصفهان، 6درصد از تولیدات خراسان، 6.4درصد از تولیدات آذربایجان شرقی، 3.85 درصد از تولیدات استان فارس، 2.6 درصد از تولیدات مركزی، 2.38 درصد از تولیدات آذربایجان غربی و 2درصد از تولیدات استان یزد بوده است.

این گزارش می‌افزاید: در این مدت همچنین 79درصد از وزن كل كالاهای صادراتی نیز از تولیدات ده استان فوق‌الذكر بوده است.

صادرات
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر