کد خبر: 8550 A

یك پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی:

اساس و عصاره خلاقیت، ترکیب و تلفیق دو یا چند فکر و ایده است برای رسیدن به ایده ای کاملاً جدید. لازم است اشاره شود که خلاقیت نتیجه ذهن آماده است و اغلب نتیجه نارضایتی فرد از وضعیت موجود است. دانشمندان، خلاقیت و نوآوری را به صورتهای متعدد و متنوعی تعریف کرده اند که هر یک به نوعی، روشنگر بعدی از فرآیند خلاقیت و نوآوری است.

یكی از پژوهشگران موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی گفت: خلاقیت و نوآوری برای ماندگاری هر سازمانی لازم است و در طی زمان سازمانهای غیر خلاق از صحنه رقابت محو می شوند.

امیر عطاردیان در گفتگو با خبرنگار ایلنا با بیان اینكه خلاقیت هر نظام اجتماعی، پدیده ای مبتنی بر نظم منطقی و تابعی از خلاقیت افراد است اظهار داشت: برای شکوفایی خلاقیت فضای مناسب باید وجود داشته باشد تا ذهن و حافظه افراد برای پرداختن به ایده های نو و ایجاد فرصت های تازه آزاد شود. نوآوری با خلق ارزش همراه است. خلاقیت، موتور نوآوری است.

وی تصریح كرد: اساس و عصاره خلاقیت، ترکیب و تلفیق دو یا چند فکر و ایده است برای رسیدن به ایده ای کاملاً جدید. لازم است اشاره شود که خلاقیت نتیجه ذهن آماده است و اغلب نتیجه نارضایتی فرد از وضعیت موجود است.  دانشمندان، خلاقیت و نوآوری را به صورتهای متعدد و متنوعی تعریف کرده اند که هر یک به نوعی، روشنگر بعدی از فرآیند خلاقیت و نوآوری است.

عطاردیان ادامه داد: خلاقیت، عبارت است از به کارگیری توانایی های ذهنی برای ایجاد یک فکر یا مفهوم جدید و  از خلاقیت تا نوآوری غالباً راهی طولانی در پیش است و تا اندیشه ای نو به صورت محصول یا خدمتی جدید در آید زمانی طولانی می گذرد و تلاشها و کوششهای بسیار به عمل می آید.  زمانی که موضوع خلاقیت از زاویه تغییر تکنولوژیک بررسی می شود، از دو واژه نزدیک به هم مرتب استفاده می شود  اختراع و نوآوری. اختراع عبارت است از خلق یک فناوری نوین. این فناوری نوین می تواند یک محصول، یک فرآیند یا یک سیستم پیشتر شناخته شده باشد.

وی اظهار داشت: از نظر مدیریتی، خلاقیت صرف کافی نیست. بلکه فکر نیز باید به عمل درآید و لازمه این امر به کارگیری فکرهای جدید در برنامه های مدیریتی است. هر برنامه ریزی موفق، نیاز به صدها فکر و ایده کاربردی دارد. موفقیت نهایی و در بعضی از موارد ماندگاری و پایداری سازمان، به توانایی متخصصان برنامه ریزی در سازمان در ایجاد و به کارگیری فکرهای جدید بستگی دارد. اگر شخص نداند که می خواهد به کجا برود، هر مسیری را با هر کیفیت و روش که انتخاب کند به مقصد خواهد رسید.

این پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی تصریح كرد: از آنجا که موجودیت سازمانها برای تامین هدفهاست، پس باید این هدف ها را تعیین کرد و راهها یا وسایل تامین آنها را مشخص ساخت. مدیر شخصی است که چنین نقشی را ایفا می کند. وظیفه برنامه ریزی شامل ارائه تعریفی از هدف های سازمان، تعیین یک راهبرد کلی برای رسیدن به این هدفها و ارائه سلسله مراتبی جامع از برنامه ها برای یکپارچه کردن و هماهنگ ساختن فعالیت ها می شود.

وی تصریح كرد: با توجه به عدم کارایی نسبی اغلب سازمانهای دولتی و خصوصی در فضای کسب و کار کشورمان، برای تقویت فرهنگ نوآوری در سازمانهای ایرانی جهت افزایش هم افزایی آنها در سال تولید ملی مواردی پیشنهاد می شود  اولا به آشنا ساختن هر چه بیشتر سازمانهای ایرانی با مفاهیم خلاقیت و نوآوری و آشنا ساختن روزافزون مدیران سازمانها با حوزه‌ها و راهکارهای نوآوری مخصوصا در زمینه‌ی نوآوری در حوزه مدیریت و نیز تقویت فرهنگ نوآوری در سازمانها پدژرداخته شود ثانیا به زدودن ترس از رقابت زیر دستان و از دست دادن موقعیت سازمانی و همچنین ایجاد محیط‌های خلاقانه و حمایت همه جانبه از این نوع محیط در سازمانها و نیز ارزیابی عملکرد در سازمان ها بپردازند و در اخر به منظور تشویق فرهنگ خلاقیت و نوآوری و افزایش توان بخشی در سازماندهی جزئیات نوآوری در سازمانها تعریف شود.

خلاقیت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر