کد خبر: 94366 A

توسط سازمان منطقه ازاد ارس:

سازمان منطقه آزاد ارس ادعای واگذاری مدیریت محدوده چهارم منفصل خود (قلی بگلو) در منطقه مرزی ایران – آذربایجان به بخش خصوصی را تكذیب كرد.

اداره مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و همچنین اساسنامه سازمان منطقه آزاد  ارس و کل سرمایه این سازمان متعلق به دولت بوده و عملا امکان واگذاری و مدیریت تمام یا قسمتی از یک منطقه آزاد به بخش خصوصی وجود ندارد.

به گزارش ایلنا، پیرو انتشار خبری با عنوان "واگذاری تصدی منطقه آزاد به بخش خصوصی برای نخستین بار" در روز جمعه 11 مرداد ماه مبنی بر سرمایه گذاری شرکتی باعنوان (سانا پرداخت ارس) در زیرساخت های محدوده «قلی بگلوی» منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس و واگذاری تصدی گری منطقه مذکور به بخش خصوصی در چند رسانه خبری  از سوی روابط عمومی این سازمان تكذیب شد.

 سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس ادعای واگذاری مدیریت محدوده چهارم منفصل خود (قلی بگلو) را که در منطقه مرزی ایران – آذربایجان به بخش خصوصی کذیب كرد و یادآور شد هرچند موارد ذکر شده در خبر در خصوص مشارکت در تامین زیرساخت در این منطقه پس از طی فرایندهای قانونی و اخذ مجوزهای لازم امکان پذیر خواهد بود لیکن مطابق قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس کل سرمایه این سازمان متعلق به دولت بوده و عملا امکان واگذاری مدیریت تمام یا قسمتی از یک منطقه آزاد به بخش خصوصی وجود ندارد و تا این لحظه هرگونه توافق و حتی مذاکره در خصوص مشارکت شرکت مذکور در تامین زیرساخت های این منطقه نیز تکذیب می شود.

بدیهی است اخبار مربوطه صرفا از منبع اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس منتشر شده و قابل استناد است.

ارس
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر