کد خبر: 94544 A

شاخص گروه اصلی خوراکی‌ها نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵۱.۵ درصد افزایش نشان می‌دهد و نرخ تورم ۱۲ ماهه این گروه ۵۱.۲ درصد است.

مرکز آمار ایران نرخ تورم تیرماه سال جاری را ۳۳.۹ درصد اعلام کرد.

شاخص گروه اصلی خوراکی‌ها نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵۱.۵ درصد افزایش نشان می‌دهد و نرخ تورم ۱۲ ماهه این گروه ۵۱.۲ درصد است.

به گزارش ایلنا، شاخص کل در ماه یاد شده ۱۶۵.۲اعلام شده که نسبت به ماه قبل ۲.۳درصد افزایش داشته است.

شاخص گروه عمده خوراکی ها و آشامیدنی ها در این ماه به رقم ۲۰۶ رسید که نسبت به ماه قبل ۲.۲ درصد افزایش داشته است.

شاخص گروه عمده خوراکی ها آشامیدنی ها و دخانیات نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵۳.۴درصد افزایش نشان می دهد و درصد تغییرات این گروه در ۱۲ ماه منتهی به تیرماه ۹۲ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۵۲.۷درصد است که نسبت به تورم ۱۲ماهه منتهی به خرداد ماه امسال ۵۱.۹درصد افزایش نشان می دهد.

شاخص گروه کالاهای غیر خوراکی و خدمات

شاخص گروه « کالاهای غیر خوراکی و خدمات » در تیرماه امسال به رقم ۱۵۱.۲درصد رسید که ۲.۴درصد نسبت به ماه قبل افزایش داشت.

میزان افزایش شاخص گروه غیر خوراکی ها و خدمات نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۳.۳ درصد بوده است و نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به تیر ماه ۱۳۹۲ نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه ۲۷.۱ درصد است که نسبت به تورم ۱۲ ماهه منتهی به خرداد ماه سال جاری ۲۵.۸درصد افزایش یافته است.

نرخ تورم خرداد ماه امسال ۳۲.۶ درصد بود.

تورم
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر