کد خبر: 98730 A

گمرک خواستار شد؛

گمرک ایران با بخشنامه ای به مدیران کل، مدیران گمرکات اجرایی و ناظرین گمرکات کشور اعلام کرد: ارزش گمرکی خودروی سواری وارداتی آلفا رومئوی ایتالیایی و کامیون FAW چینی محاسبه شود.

در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره 508 مورخ 22 مردادماه 92 كمیته مشترک گمرک جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارزش سواری های ALFAROMEO سال 2014 ساخت ایتالیا ارسال می شود.

به گزارش ایلنا، گمرک ایران در بخشنامه ای خطاب به ناظرین، مدیران كل و مدیران گمركات اجرائی کشور خواستار اعلام ارزش سواری های ALFAROMEO سال 2014 شد. در این بخشنامه آمده است: در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره 508 مورخ 22 مردادماه 92 كمیته مشترک گمرک جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارزش سواری های ALFAROMEO سال 2014 ساخت ایتالیا ارسال می شود. مقتضی است دستور فرمایند ارزش گذاری سواری های وارداتی مربوط با توجه به ارزش های اعلام شده با در نظر گرفتن بیمه انجام گیرد.

همچنین در بخشنامه دیگری درباره اعلام ارزش كامیون FAW سال 2013 کشور چین آمده است: در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره 508 مورخ 22 مردادماه 92 كمیته مشترک گمرک جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارزش كامیون FAW مدل CA4250j6 6×4 سال 2013 ساخت چین ارسال می شود. خواهشمند است دستور فرمایید ارزشگذاری كامیون وارداتی مربوطه با توجه به ارزش های اعلام شده با در نظر گرفتن بیمه انجام گیرد.

گمرک
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر