کد خبر: 9914 A

سخنگوی وزارت صنعت،معدن و تجارت اعلام كرد:

كاغذ روزنامه و مقوا در گروه ششم اولویت‌های ۱۰ گانه تخصیص ارز قرار دارد كه با اضافه شدن گروه ششم به دریافت‌كنندگان ارز مبادله‌ای، واردكنندگان این كالا می‌توانند برای دریافت ارز مبادله‌ای به این مركز مراجعه كنند.

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت:با فعال شدن گروه ششم مشمولان دریافت نرخ ارز مبادله‌ای، وارد‌كنندگان كاغذ روزنامه می‌توانند نسبت به دریافت ارز با نرخ مبادله‌ای اقدام كنند.

 ‌به گزارش ایلنا، سید علیرضا شجاعی با بیان اینكه میزان مصرف كاغذ روزنامه در سال گذشته ۱۱۴هزار تن بوده كه سهم تولید داخلی ۲۵درصد است، افزود: كاغذ روزنامه و مقوا در گروه ششم اولویت‌های ۱۰ گانه تخصیص ارز قرار دارد كه با اضافه شدن گروه ششم به دریافت‌كنندگان ارز مبادله‌ای، واردكنندگان این كالا می‌توانند برای دریافت ارز مبادله‌ای به این مركز مراجعه كنند.
به گفته مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت، گروه‌بندی كالایی دریافت‌كنندگان ارز مبادله‌ای به تدریج افزایش خواهد یافت كه در همین راستا دریافت ارز مبادله‌ای برای گروه شش، روز گذشته فعال شد و به‌زودی گروه‌های ۷ و ۸ نیز به آن اضافه می‌شود.
براساس این گزارش، روز گذشته تعرفه واردات كاغذ روزنامه نیز صفر اعلام شد كه با این دو تصمیم پیش‌بینی می‌شود ضمن جبران كمبود كاغذ موردنیاز كشور، بر كاهش قیمت آن نیز اثرگذار باشد.

کاغذ
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر