کد خبر: 9924 A

سرپرست معاونت کمک های تجاری سازمان توسعه و تجارت کشور:

دربخش حمایت ازصادرات مهمترین اولویت احصاء ضوابط،مقررات و رویه های اجرایی در بخشها و دستگاههای مختلفی است که در شرایط فعلی مانعی برای توسعه صادرات و همچنین تاثیر گذار در افزایش هزینه تمام شده صادرات کشور می باشند، بنابراین دراین راستا برگزاری میزهای کالایی وتمرکزبرمشکلات می تواند درامر توسعه صادرات موثر باشد.

سرپرست معاونت کمک های تجاری سازمان توسعه و تجارت کشور، گفت:به نظر می رسد تحریم های بین المللی به رغم ایجاد چالش هایی در برخی از حوزه های اقتصادی،فرصت تاریخی ارزشمندی برای جهش صادراتی و تحول درحوزه تولید صادراتگرا می تواند باشد.
محمد مهدی نهاوندی در گفتگو با خبرنگار ایلنا با ضروری شمردن تحقق تحول درتولید صادراتگرا که نیازمند الزامات و حمایت های ویژه ای نیزهست،افزود:روزملی صادرات علاوه بر اینکه فرصتی برای تکریم و تقدیراز فعالان اقتصادی حاضر درحوزه تجارت است، می تواند زمانی برای بررسی انتظارات و تحقق بستر مناسب جهت استفاده حداکثری از شرایط موجود در مسیر توسعه صادرات و تولید صادراتگرا باشد.
وی با اشاره به اینکه محوری ترین فعالیت های جاری سازمان توسعه و تجارت گسترش صادرات به صورت تخصصی دربخش های کالایی وخدماتی کشوراست، گفت:دربخش حمایت ازصادرات مهمترین اولویت احصاء ضوابط،مقررات و رویه های اجرایی در بخشها و دستگاههای مختلفی است که در شرایط فعلی مانعی برای توسعه صادرات و همچنین تاثیر گذار در افزایش هزینه تمام شده صادرات کشور می باشند، بنابراین دراین راستا برگزاری میزهای کالایی وتمرکزبرمشکلات می تواند درامر توسعه صادرات موثر باشد.
نهاوندی، برلزوم نهادیده شدن فرهنگ حمایت از صادرات و تولید صادراتگرا تاکید کرد وادامه داد: اینگونه به نظر می رسد که در شرایط فعلی راهبرد نظام به سمت عدم کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و اتکاء بیشتربه تولید و صادرات باارزش افزوده بالاتر است؛این درحالی است که قطعا برگزاری روز ملی صادرات وتداوم حمایت های فرهنگی و حقوقی ازفرآیند ارزشمند صادرات در طول سال،نیز یکی از الزامات تحقق اهداف کلان تدوین شده نظام دربخش اقتصاد و تغییر رویکرد فعالان اقتصادی به سود حاصل از تولید و صادرات محصولات غیرنفتی خواهد بود.
سرپرست معاونت کمک های تجاری ایران،درادامه یادآور شد:موضوع تقویت نگاه تولید صادرات محور درتولیدکنندگان که مورد توجه و اهتمام ویژه مقام عالی وزارت صنعت،معدن و تجارت بوده به عنوان یکی از راهبردهای توسعه صنعتی کشوردربرنامه های پیشنهادی وی به مجلس شورای اسلامی ارائه شد و درتمام اجزاء برنامه ریزی و پی گیری و اقدامات پایین دستی وزارت خانه به عنوان هدف کلیدی و اساسی مبنای اقدامات شاکله این وزارتخانه بوده است.
وی، درادامه توجه و تاکید تولیدکنندگان برای حضور پایدار ومطمئن دربازارهای صادراتی راضروری خواند ویادآور شد:پرداخت جوایز صادراتی در ابتدا به عنوان یک فعالیت کوتاه مدت پیش بینی شده بود که به نظرمی رسد بعد ازگذشت چندین سال ازاین اقدام توانسته کارکردهای مناسبی را به همراه داشته باشد، لذا در شرایط فعلی بنا است که رویکرد اولویت ها به سمت حمایت های غیر مستقیم سوق داده شود که این مرحله مکمل مرحله اول درپشتیبانی ازامر صادرات و توانمند سازی وخوداتکایی صادرکنندگان کشورخواهد بود و نیز فرصتی است برای حضور پایدار و باثبات ترتولیدکنندگان دربازارهای جهانی.
به گفته وی، این مساله به این معنا نیست که مشکلات ونارسایی هایی که بعضا درفعالیت های صادرکنندگان کشور وجود دارد نادیده گرفته شود.
نهاوندی، درپایان خاطر نشان کرد:روزملی صادرات صرفا متعلق به تعدادی از تولیدکنندگان منتخب نیست، بلکه به تمامی صادرکنندگان تعلق دارد.این درحالی است که سازمان توسعه تجارت، به صورت نمادین ازتعدادی صادرکنندگان که براساس معیارهای تدوین شده انتخاب می شوند، به نمایندگی ازهمه کسانی که درهمه حوزه های اقتصادی کشور نقش وسهمی درتوسعه صادرات غیرنفتی کشور داشته اند، تقدیروتشکر می کند.
صادرات
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر