کد خبر: 99307 A

این تفاهم‌نامه به منظور تنظیم بازار شیرخام و محصولات لبنی و در چارچوب تصمیمات ستاد تنظیم بازار و کارگروه کنترل بازار منعقد شده است.

شرکت پشتیبانی امور دام بر اساس تفاهم‌نامه چهارجانبه، نهاده‌های دامی را در سه ماه اول سال جاری بدون تغییر در قیمت آن توزیع کرده است و قیمت و شرایط توزیع نهاده با توجه به افزایش قیمت شیر خام تحویلی به کارخانجات لبنی از ابتدای تیرماه، توسط کارگروه کنترل بازار تعیین شده است.

به گزارش ایلنا، این شرکت در راستای اجرای تفاهم‌نامه چهارجانبه با وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتحادیه دامداران و انجمن صنفی صنایع لبنی‌ از نیمه دوم سال 1391 تاکنون بیش از یک میلیون و دویست هزارتن علوفه (ذرت، جو و کنجاله سویا) ارزان قیمت را در ازای تحویل بیش از یک میلیون و هشتصد هزار تن شیر خام به کارخانجات لبنی در بین دامداران توزیع کرده است.

گفتنی است این تفاهم‌نامه به منظور تنظیم بازار شیرخام و محصولات لبنی و در چارچوب تصمیمات ستاد تنظیم بازار و کارگروه کنترل بازار منعقد شده است.

نهاده دامی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر