کد خبر: 10109 A

تمامی نشریات و رسانه‌ها قبل از درج هر نوع آگهی تبلیغاتی در ارتباط با تفکیک و فروش اراضی و پیش فروش واحدهای مسکونی مکلف به درخواست مجوزهای صادر شده توسط مراجع ذی صلاح هستند.

وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد: تمامی نشریات و رسانه‌ها قبل از درج هر نوع آگهی تبلیغاتی در ارتباط با تفکیک و فروش اراضی و پیش فروش واحدهای مسکونی مکلف به درخواست مجوزهای صادر شده توسط مراجع ذی صلاح هستند.
به گزارش ایلنا، علی نیکزاد در نامه ای خطاب به رئیس سازمان صدا و سیما، گفت: تمامی نشریات و رسانه‌ ها قبل از درج هر نوع آگهی تبلیغاتی در ارتباط با تفکیک و فروش اراضی و پیش فروش واحدهای مسکونی مکلف به درخواست مجوزهای صادر شده توسط مراجع ذی صلاح هستند.

وزیر راه و شهرسازی، اظهار داشت: وفق ماده 9 قانون منع فروش واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی مصوب 1381کلیه جراید و رسانه­ها قبل از درج هر نوع آگهی تبلیغاتی در ارتباط با تفکیک و فروش اراضی مکلف به درخواست مجوزهای صادر شده توسط مراجع ذی صلاح صدور مجوز (از جمله وزارت راه و شهرسازی) از متقاضی آگهی هستند.

نیکزاد تاکید کرد: به علاوه وفق مواد 2 و 4 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از پیش خریداران واحدهای مسکونی مصوب 1358شورای عالی انقلاب جمهوری اسلامی ایران، سازندگان واحدهای مسکونی مکلف به دریافت مجوز انتشار آگهی پیش فروش از سازمان مسکن و شهرسازی هستند.

وی ادامه داد: با توجه به حساسیت و ضرورت موجود، امر مبحوث عنه (مورد بحث) مجددا در قانون پیش‌ فروش ساختمان مصوب 1389مورد حکم قانونگذار واقع شده است و در ماده 21 قانون مؤخرالذکر پیش فروشنده مکلف به ارائه مجوز صادره از سوی مراجع ذی صلاح برای انتشار آگهی به مطبوعات و پایگاه‌های اطلاع رسانی و رسانه‌های گروهی شده است.

وزیر را ه و شهرسازی در این نامه بیان داشت: نظر به اینکه قوانین مذکور ضمن مواد قانونی صدرالذکر و در موازات یکدیگر موضوع معینی را مورد حکم قرار داده­اند که خود نشانگر اهمیت موضوع مبحوث عنه (مورد بحث) بوده و با توجه به افزایش تقاضای مسکن و بیم وجود تخلفات و اقدامات غیرقانونی؛ خواهشمند است به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص و نیز برای اجرای تکالیف مندرج در قوانین مذکور دستور فرمایید مراتب ضمن عطف توجه ویژه با ابلاغ به شبکه­های مربوطه مورد رعایت واقع شود.

 

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر