کد خبر: 1063 A

بر اساس آمارها در حال حاضر طول كل بزرگراه‌های كشور به 10 هزار و 789 كیلومتر می رسد كه تا پایان امسال 2 هزار و 220 كیلومتر به آن اضافه می شود.

 بر اساس آمارها در حال حاضر طول كل بزرگراه‌های كشور به 10 هزار و 789 كیلومتر می رسد كه تا پایان امسال 2 هزار و 220 كیلومتر به آن اضافه می شود.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت راه و شهرسازی، شبكه بزرگراهی در سیستم حمل و نقل نقش قابل توجهی ایفا می‌كند و بر همین اساس طی دولت های نهم و دهم توسعه این شبكه با 256 درصد افزایش نسبت به دولت های هفتم و هشتم كه طی آن 2هزار و 598 كیلومتر بزرگراه احداث شده بود به 8هزار و 637 كیلومتر رسید تا مجموع طول شبكه بزرگراهی جمهوری اسلامی ایران به 10 هزار و 789 كیلومتر افزایش یابد.بنابر این گزارش از سال 88 روند توسعه شبكه بزرگراهی شتاب بیشتری به خود گرفته تا جایی كه در این سال هزار و 545 كیلومتر بزرگراه احداث شده و در سال 89 نیز هزار و 608 كیلومتر دیگر نیز به طول شبكه بزرگراهی كشور افزوده شده است.همچنین سال گذشته هزارو 848 كیلومتر بزرگراه در كشور احداث شد و بر اساس برنامه ریزی های انجام شده تا پایان سال 91 باید 2هزار و220 كیلومتر دیگر به طول بزرگراه های كشور اضافه می شود.طول شبكه بزرگراهی جمهوری اسلامی ایران در سال 94 یعنی سال پایانی برنامه پنجم توسعه باید به 21 هزار و 915 كیلومتر برسد. همچنین تعداد كل پروژه های بزرگراهی كشور تا پایان برنامه پنجم توسعه 133 پروژه است.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر