کد خبر: 1201 A

صنعت کشتی سازی جهان در انحصار کدام کشورها قرار دارد؟

چینی‌ها با اختلاف بسیار بالا در صدر جدول شاخص‌ترین کشورها در تولید کشتی قرار دارند. کره‌جنوبی و ژاپن پس از چین انحصار تولید کشتی را درجنوب شرق آسیا نگاه داشته‌اند.

پس از انتشار اسامی ده شرکت برترجهان در زمینه کشتی سازی، لیست پنج کشور اصلی صاحب صنایع کشتی سازی جهان نیز منتشر شد.
به گزارش ایلنا، چینی ها با اختلاف بسیار بالا در صدر جدول شاخص ترین کشورها در تولید کشتی قرار دارند. کره جنوبی و ژاپن پس از چین انحصار تولید کشتی را درجنوب شرق آسیا نگاه داشته اند.

1 چین 41 درصد، تعداد کشتی1413، DWT کشت یهای ساخته شده (تن) 61500000

2- کره جنوبی 31 درصد، تعداد کشتی 526، DWT کشت یهای ساخته شده (تن) 47000000

3- ژاپن 22 درصد، تعداد کشتی 580، DWT کشت یهای ساخته شده (تن) 32600000

4- فیلیپین 5 صدم درصد، تعداد کشتی 34، DWT کشت یهای ساخته شده (تن) 1900000

5- رمانی 4 صدم درصد، 43، DWT کشت یهای ساخته شده (تن)

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر