کد خبر: 193 A

معاون وزیر راه و شهرسازی در گفت و گو با ایلنا:

بیش از 16 آزادراه در کشور داریم که هر کدام از این آزادراه ها باید توسط شرکت آزادراه خود اقدام به الكترونیكی كردن عوارضی كنندكه این موضوع را در دستور کار خود قرار داده اند.

معاون وزیر راه و شهرسازی درباره تولید برچسب های الكترونیكی توسط شرك سرمایه گذار به منظور پرداخت عوارضی آزادراه تهران – قم گفت: بانک مسکن به عنوان بانک عامل برای تولید انبوه بر چسب های اعتباری مشخص شده است.

شهریار افندی زاده در گفت و گو با ایلنا، افزود: در مرحله 10 هزار برچسب توسط شرکت ساخت آزادراه تولید شد اما برای تولید انبوه باید یک شرکت سرمایه گذار در نظر گرفته شود كه در حال حاضر بانك مسكن تعیین شده است.

افندی زاده افزود با بیان این كه باید برای استفاده از این برچسب ها توسط مردم فرهنگ سازی شود، گفت: به محض این كه این برچسب ها به تولید انبوه برسند برای استفاده و خرید مردم اطلاع رسانی می شود.

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای گفت: در صورتی که اتومبیلی بدون با برچسب بدون اعتبار و یا بدون برچسب از گیت های الکترونیکی عبور کند مشمول 20 هزار تومان جریمه خواهد شد.

وی درباره الکترونیکی کردن آزادراه های قزوین- رشت و تهران- پردیس نیز تصریح كرد: مناقصه آزادراه قزوین- رشت انجام شده و شركت سرمایه گذار آن مشخص شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: بیش از 16 آزادراه در کشور داریم که هر کدام از این آزادراه ها باید توسط شرکت آزادراه خود اقدام به الكترونیكی كردن عوارضی كنندكه این موضوع را در دستور کار خود قرار داده اند.

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای گفت: در این راستا نامه ای از سوی وزارت راه و شهرسازی به شرکت های آزادراه ارسال شده و امیدواریم شرکت های آزادراهی بتوانند این موضوع را به زودی انجام دهند.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر