کد خبر: 2233 A

مدیرعامل رجا در گفت و گو با ایلنا:

در صورتی كه با افزایش قیمت بلیت رجا موافقت نشود‏، دولت مابه التفاوت هزینه ها را به صورت کمک زیان به ما پرداخت کند و یا سایر هزینه ها را از رجا دریافت نکند.

مدیرعامل شرکت قطارهای مسافری رجا با اشاره به اینکه درخواست افزایش قیمت بلیت قطارهای رجا به شركت راه آهن ارسال شده است، گفت: اما متاسفانه هیچ اقدامی در این راستا از سوی راه آهن صورت نگرفته است.

ناصر بختیاری در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا افزود: در حالی که قیمت بلیت سایر شرکت های دیگر که قطارهای مشابه و حتی در برخی موارد قطارهای باکییفیت پایین تر نسبت به رجا دارند بیش از قیمت بلیت قطارهای رجا است.

مدیرعامل شرکت قطارهای مسافری رجا با اشاره به افزایش سال گذشته قیمت بلیت قطارهای شرکت رجا گفت: این افزایش قیمت در حالی است که شرکت رجا از سال 83 هیچ گونه افزایش قیمتی نداشته است به طوری که با افزایش قیمت بلیت رجا در سال گذشته قطار تهران-ساری از 1700 تومان به 3 هزار تومان افزایش یافته است که این رقم بسیار ناچیز است.

وی درباره درخواست رجا برای میزان افزایش قیمت بلیت قطارهای این شرکت ادامه داد: قیمت بلیت قطارهای رجا را باید به قیمت بلیت سایر قطارها برسانیم.

بختیاری با بیان اینکه قیمت بلیت قطارهای این شرکت را باید به میزان قیمت تمام شده هزینه های این شركت برسانیم، تصریح کرد: حتی شرکت رجا در سال اول افزایش قیمت بلیت، آمادگی خود را برای عدم دریافت سود اعلام کرده است و فقط قیمت های فعلی بتواند به قیمت تمام شده افزایش یابد.

مدیرعامل رجا در پایان خاطرنشان کرد: در صورتی که با افزایش قیمت بلیت قطارهای رجا موافقت نشود دولت مابه التفاوت هزینه ها را به صورت کمک زیان به ما پرداخت کند و یا سایر هزینه ها را از رجا دریافت نکند.

قیمت بلیت قطار
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر