کد خبر: 2411 A

بندر امیرآباد با 33 درصد رشد تخلیه و بارگیری مقام نخست در بین بنادر کشور در سال 1390 را کسب کرد.

مدیرکل منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد توسعه بندر امیرآباد را گامی بلند در«جهت تحقق شعار امسال «حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی دانست.

به گزارش ایلنا سیدعلینعیمی، مدیرکلمنطقهویژهاقتصادیبندرامیرآباد گفت: سیدعلی نعیمی با اشاره به نقش ویژه بندر امیرآباد بهشهر در توسعه ترانزیت و برقراری ارتباط حمل ونقل بین بنادر جنوبی و بنادر شمالی کشور و نیز کشورهای آسیای میانه گفت: بندر امیرآباد بزر گترین بندرحاشیه دریای خزر و حلقه اصلی کرویدورهای بین المللی شمال- جنوب و تراسیکا است که کوتاه ترین راه ترانزیتی شمال به جنوب کشور با تکمیل راه ترانزیتی بندر امیرآباد به بندرعباس نیز به شمار میرود.

وی با بیان اینکه این بندر با 1060 هکتار اراضی پشتیبانی در حال توسعه به 2هزار و 120 هکتار است، افزود: این بندر دارای 10 پست اسکله در حال بهره برداری و 34 پست اسکله در فاز نهایی است و تنها بندر متصل به شبکه ریلی سراسری در شمال کشور و مجهز به اسکله منحصر به فرد)رورو - ریلی(با پایلوت ترانزیت سوخت و غلات در شمال کشور است.

مدیرکل منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد در خصوص مشخصات فنی پروژ های به بهره برداری رسیده در منطقه بندر امیرآباد توضیح داد: احداث بزرگراه ساحلی بندر به طول 11 کیلومتر در 4 باند) 2باند رفت و 2 باند برگشت(با کل هزینه 120 میلیارد ریال نخستین پروژه از میان 5 طرح عمرانی بندرامیرآباد بود که با حضور وزیر راه و شهرسازی به بهر هبرداری رسید.

نعیمی، هدف پروژها حداث بزرگراه ساحلی بندر را تسهیل در ترافیک کامیو نهای ورودی و خروجی به بندر عنوان کرد.

این مقام مسوول احداث دیوار حفاظتی)دایک(ضلع غربی در داخل دریا به طول 1880 متربا عرض کف بستر 25 متر و ارتفاع تاج از کف بستر در حدود 5/ 8 متر را یکی دیگر از پروژ ههای به بهره برداری رسیده عنوان و تصریح کرد: کل هزینه این پروژه 60 میلیارد ریال و هدف پروژه، جلوگیری از آبشستگی خط ساحلی و حفظ تاسیسات ساحلی و افزایش پسکران ههای عملیاتی به میزان 60 هکتار است. مدیرکل بندر امیرآباد در ادامه از آماد هسازی اراضی شرقی و قسمتی از اراضی غربی بندر با کل هزینه 1996 میلیارد ریال با هدف آماده سازی اراضی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی و افزایش محوطه های عملیاتی خبر داد و مشخصات فنی پروژه را تسطیح اراضی و آسفالت محوطه عملیاتی و کانا لهای تاسیساتی عنوان کرد.

سیدعلی نعیمی احداث سیلوی غلات توسط سرمایه گذار بخش خصوصی را از مهمترین پروژه های به بهره برداری رسیده در بندر امیرآباد عنوان و تصریح کرد: احداث سیلوی غلات به ظرفیت 25 هزار تن با کل هزینه 80 میلیارد ریال، نقش موثری در تخلیه و بارگیری کشت یهای حامل غلات ایفا خواهد کرد.

وی همچنین هدف این پروژه را افزایش ظرفیت انبار استاندارد ذخیره غلات دربندر امیرآباد عنوان کرد.

همچنین در کناراین 5پروژه به بهره برداری رسیده، ساختمان محیطبانی میانکاله با هزینه حدود یک میلیارد ریال توسط پیمانکار ساری کیمه و با هدف تعامل با سازمان حفاظت محیط زیست استان مازندران احداث شد.

به گفته سیدعلی نعیمی، بندر امیرآباد با 33 درصد رشد تخلیه و بارگیری مقام نخست در بین بنادر کشور در سال 1390 را کسب کرد.

نعیمی با اشاره به حدود یک میلیون تن تخلیه و بارگیری در 3 ماه نخست سال 1391، از رشد 42 درصدی تخلیه و بارگیری نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر