کد خبر: 63124 A

وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد:

هماهنگی با بستر طبیعی، رعایت اصل محرمیت، فراهم کردن زمینه‌های بهبود ساختار شهر، حفاظت و صیانت از بناها و بافت‌های فرهنگی درکنار شناسایی و برنامه‌ریزی برای حذف عوامل مخل تحقق معماری و شهرسازی ارزشمند اسلامی از مهمترین شاخص‌های اعلام شده در این مصوبه هستند.

ضوابط و شاخص‌های بازیابی هویت شهرسازی و معماری اسلامی- ایرانی از سوی شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران اعلام شد.

به گزارش ایلنا وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد: شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در بیست و یکمین جلسه سال گذشته خود پیرو مصوبه اردیبهشت ماه 90 با عنوان «دستور العمل ماده 169 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور» ‌و به منظور هماهنگی مطالعات برنامه‌ریزی و طراحی‌ بناها، فضاهای شهری و طرح‌های توسعه شهری با ویژگی‌های شهرسازی و معماری اسلامی - ایرانی بنا به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی، «ضوابط و شاخص‌های لازم جهت بازیابی هویت شهرسازی و معماری اسلامی - ایرانی» را مورد بررسی قرار داد.

در این جلسه ضمن بحث و تبادل نظر در خصوص ضوابط و شاخص‌های مربوطه، متن پیشنهادی کارگروه با اصلاحاتی که اعضای شورای عالی مطرح کردند، تصویب شد.

مفاد این مصوبه برای تمامی طراحان، دستگاه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای تهیه، بررسی، تصویب، نظارت و اجرای معماری بناها و فضاهای شهری، طرح های شهرسازی و توسعه شهری، شهرداری‌ها، سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان و سایر نهاد‌های ذیربط لازم‌الاجرا است.

رعایت مفاد این مصوبه حتی هنگام مرمت، احیا، بهسازی و نوسازی بناهای موجود نیز الزامی است.

هماهنگی با بستر طبیعی، رعایت اصل محرمیت، فراهم کردن زمینه‌های بهبود ساختار شهر، حفاظت و صیانت از بناها و بافت‌های فرهنگی درکنار شناسایی و برنامه‌ریزی برای حذف عوامل مخل تحقق معماری و شهرسازی ارزشمند اسلامی از مهمترین شاخص‌های اعلام شده در این مصوبه هستند.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر