کد خبر: 6622 A

طی ماه های گذشته بندر خرمشهر توانسته از لحاظ ورود اطلاعات در سیستم مدیریت ورود و خروج شناورها، با رکورد بیشترین ثبت ورود و بیشترین ثبت خروج و بیشترین اجازه حرکت در میان تمامی بنادر کشور در استفاده از این سیستم جامع پیشرو است.

معاون دریایی و بندری اداره کل بندر خرمشهر از موفقیت بندر خرمشهر در کسب مکان نخست در بین سایر بنادر طی ماه های گذشته در استفاده از سیستم مدیریت ورود و خروج شناورها خبر داد.

به گزارش ایلنا، شاهین ترکپور بیان داشت: طی ماه های گذشته بندر خرمشهر توانسته از لحاظ ورود اطلاعات در سیستم مدیریت ورود و خروج شناورها، با رکورد بیشترین ثبت ورود و بیشترین ثبت خروج و بیشترین اجازه حرکت در میان تمامی بنادر کشور در استفاده از این سیستم جامع پیشرو است.

ترکپور افزود:از زیرسیستم های فعال شده در این نرم افزارجامع می توان به سیستم های مدیریت ورود وخروج شناورها، کنترل و بازرسی ایمنی شناورها، مدیریت ارتباطات دریایی، سوانح و سالویج و آغاز عملیاتی سازی زیر سیستم مدیریت شناورهای تحت پرچم اشاره کرد.

وی گفت: مجموعه سازمان بنادر و دریانوردی با فعالیت های داخلی و خارجی خود بیشتر بر وظایفی تکیه دارد که در حوزه بندری بطور عام و در حوزه دریایی بطور خاص تبلور می یابد.

به گفته وی در این راستا می توان به بزرگی تعریف پروژه سیستم جامع دریایی و دلیل اعلام آن بعنوان یک پروژه ملی بیشتر واقف شد.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر