کد خبر: 66903 A

با افزایش نرخ ارز و بالارفتن قیمتها؛

به دلیل نوسانات شدید نرخ ارز و افزایش قیمت شناورها و با توجه به عدم اختصاص ارز مبادلاتی به خرید تجهیزات كشتی؛ بخش خصوصی راغب به خرید و حتی ساخت شناور نیست این در حالی است كه دولت نیز هیچ كمكی به این صنعت نمی كند.

مدیركل تامین و نگهداری تجهیزات سازمان بنادر و دریانوردی گفت:كل بودجه ای كه در سال های 90 و 91 با مشاركت بانكهای عامل به وجوه اداره شده سازمان بنادرو دریانوردی اختصاص یافته، حدود 300 میلیارد تومان است كه بخش هایی از آن در ساخت شناور و تامین تجهیزات بندری سرمایه گذاری شده است.

عبدالكریم رزازان در گفت وگو با خبرنگار ما گفت:سازمان بنادر به رغم كمبود نقدبنگی؛ نوسانات شدید نرخ ارز و عدم اختصاص ارز مبادلاتی به این بخش در تلاش است تا با مشاركتهای بانكهای عامل و از محل وجوه اداره شده؛ طرح ساماندهی شناورهای مسافری را به سرانجام برساند.
رزازان با بیان اینكه افزایش قیمت شناورها هزینه سازمان بنادر در بخش وجوه اداره شده را افزایش می دهد گفت: تسهیلاتی كه از محل وجوه اداره شده سازمان بنادر در اختیار متقاضیان قرار می گیرد باسودصفر درصد است، اما سهم سازمان بنادر 21 درصد است كه باید طی پنج سال به بانك پرداخت شود.

وی افزود: این در شرایطی است كه با افزایش قیمت ها هزینه های یارانه ای و سپرده گذاری ما نیز در این بخش افزایش خواهدیافت و به این ترتیب فرصتهایی كه ما می توانستیم با این تسهیلات ایجاد كنیم كمتر خواهد شد.
مدیركل تامین و نگهداری تجهیزات سازمان بنادر ودریانوردی درباره تامین تجهیزات بندری تصریح کرد:با آنكه ارزش تجهیزات بندری مورد نیاز سازمان بنادر و دریانوردی به هزار میلیارد تومان می رسد،این سازمان در راستای وظایف حاكمیتی خود و تامین تجهیزات بندری در سال گذشته 130 میلیارد تومان به این بخش اختصاص داده است

رزازان گفت: ازآْنجا كه امكان تولید برخی از تجهیزات استراتژیك بندری در داخل وجود ندارد،بنابراین باید از خارج از كشور خریداری شود، این در شرایطی است كه به ما اجازه استفاده از ارز مبادلاتی و یا گشایش اعتبار داده نشده و مكاتبات ما هم با بانك مركزی دراین زمینه، بی نتیجه بوده است.

وی اظهار داشت:با توجه به افزایش سه برابری نرخ ارز در بازار آزاد نسبت به ارز مرجع، فرصت ما برای خرید این تجهیزات با این 130 میلیارد تومان به یك سوم می رسد و از آنجا كه باید از منابع داخلی خود به خرید این تجهیزات اقدام كنیم با این نوسانات نرخ ارز، نخواهیم توانست وظایف حاكمیتی خود را آنگونه كه باید انجام دهیم.

مدیركل تامین و نگهداری تجهیزات سازمان بنادر ودریانوردی با اشاره به افزایش شدید قیمت تجهیزلت بندری در پی افزایش نرخ ارز گفت: اگر افزایش مداوم قیمت ها ومیزان بودجه اختصاص داده شده را در نظر بگیریم می بینیم كه نتوانسته‌ایم این هزار میلیارد تومان را به واقغیت تبدیل كنیم در واقع نیاز برطرف نشده و كماكان وجود دارد.

وی افزود: تجهیزات بندری، تجهیزات خاص با تكنولوژی بالا و گرانی است واگر ما نتوانیم تجهیزات با كیفیت و استانداردهای بالا تهیه و در بنادر نصب كنیم در صورت بروز مشكل و یا یك اتفاق، نه تنها كشتیها در بنادر ما پهلو نخواهند گرفت، بلكه انعكاس آن در كشورهای دیگر نیز برای كشور و اقتصاد ما خوشایند نخواهد بود بویژه آنكه 90 درصد واردات و صادرات كشور از طریق دریا انجام می شود.
مدیركل تامین و نگهداری تجهیزات سازمان بنادر ودریانوردی خواستار توجه دولت به صنعت حمل و دریایی و بندری كشور شد و گفت: اگر نتوانیم در آینده سرمایه گذاری مورد نیاز را برای تجهیزاتی مانند تجهیزات تخلیه و بارگیری‏، جمع آوری آلودگی‌های نفتی و تجهیزات تجسس و نجات كه قیمت آنها با بالارفتن نرخ ارز بویژه ارز آزاد به شدت افزایش یافته انجام دهیم با مشكلاتی مواجه خواهیم شد كه برای بخش دریایی كشور خطرناك است.
رزان گفت:تصور كنید كه اگر به دلیل كمبود تجهیزات مقابله اْودگی دریا یا شناورهای تجسس و نجات اتفاقی در حوزه محیط زیست دریایی یا ایمنی جان افراد در دریا بیفتد در آن شرایط چه باید كرد؟
وی افزود: مگر سازمان بنادر و دریانوردی چقدر درآمد دارد كه بتواند با ارز آزاد تجهیزات مورد نیاز بنادر را خریداری كند به اعتقاد من دولت باید برای این سازمان تسهیلاتی را قائل شود در غیر این صورت به مشكل برمی خوریم.
رزازان با بیان اینكه بودجه سال جاری سازمان بنادر و دریانوردی مشخص اما نهایی نشده است گفت:از آنجا كه خرید برخی از تجهیزات استراتژیك و مهم بندری از توان بخش خصوصی خارج است و یا در مواردی مانند تجهیزات جمع آوری آلودگی نفتی سود چندانی نمی برد، سازمان بنادر ودریانوردی با وجود كمبود نقدینگی و در استای وظیفه حاكمیتی خوددر تلاش برای تامین تجهیزات بندری مورد نیاز و همچنین توسعه بنادر است كه در این ارتباط نیز در سال گذشته به فروش اوراق مشاركت بندری اقدام كرد.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر