کد خبر: 67725 A

با فراهم شدن این سامانه که توسط کارشناسان اداره مراقبت پرواز فرودگاه مهرآباد طراحی شده، واحدهای عملیاتی مراقبت پرواز كشور، مدیران كل فرودگاه‌ها، معاونین عملیاتی فرودگاه‌ها، اداره بازرسی و اداره آموزشی مراقبت پرواز می‌توانند از نتایج آن استفاده کنند.

برای اولین بار در سطح فرودگاه‌های کشور، سامانه صدور گزارش روزانه مراقبت پرواز در فرودگاه بین‌المللی ‌مهرآباد طراحی شد.

به گزارش ایلنا، با صدور گزارش روزانه مراقبت پرواز در این فرودگاه زمینه تسهیل در برنامه‌ریزی، كنترل و نظارت دقیق و آنلاین، پشتیبانی از تصمیمات مدیریتی و ارتقای بهره‌وری فرودگاه از طریق افزایش كیفیت و كمیت داده‌ها، فراهم خواهد شد.

با فراهم شدن این سامانه که توسط کارشناسان اداره مراقبت پرواز فرودگاه مهرآباد طراحی شده، واحدهای عملیاتی مراقبت پرواز كشور، مدیران كل فرودگاه‌ها، معاونین عملیاتی فرودگاه‌ها، اداره بازرسی و اداره آموزشی مراقبت پرواز می‌توانند از نتایج آن استفاده کنند.
همچنین قابلیت نگهداری مطمئن و بازیابی سریع داده‌ها، مدیریت منابع انسانی در بخش مراقبت پرواز و افزایش انگیزه پرسنل از دیگر نتایج این طرح خواهد بود.
گفتنی است؛ این سیستم به‌منظور افزایش ایمنی از طریق ثبت و ضبط دقیق و مستمر رخدادهای مرتبط با ایمنی در فرودگاه، گزارش مراقبت پرواز را به شکل روزانه صادر می‌کند

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر