کد خبر: 8286 A

رییس کانون سراسری انبوه سازان در گفت وگو با ایلنا:

ساخت 5 هزار واحد برای وزارت حمل ونقل عراق نوعی آزمون خطا برای ساخت 200 هزار واحد مسکونی در این کشوراست

رییس کانون سراسری انبوه سازان کشور از آغاز ساخت پنج هزار واحد مسکونی برای وزارت حمل ونقل کشور عراق خبرداد و گفت: انبوه سازان برای ساخت این تعداد واحد هفته گذشته در کشور عراق مستقر شدند.

ایرج رهبر در گفت وگو خبرنگار ایلنا با اشاره به ساخت 200 هزار واحد مسکونی در کشور عراق تصریح کرد: احداث این میزان واحد مسکونی در کشور عراق یک ریسک است و از طرفی کشور عراق امکانات و ظرفیت لازم را برای ساخت این تعداد واحد را در حال حاضر ندارد.

وی گفت: برای ساخت این 200 هزار واحد مسکونی انبوه سازان باید در مرحله اول ساخت وساز در حجم کوچک را در این کشور آغاز کنند تا بتوانند میزان پرداخت ها و شرایط ساخت و ساز در کشور عراق برای ساخت 200 هزار واحد مسكونی بررسی کنند.

رهبر در توضیح مطلب فوق خاطرنشان کرد: به همین منظور انبوه سازان در حال حاضر ساخت 5 هزار واحد مسکونی برای وزارت حمل ونقل کشور عراق را به منظور بررسی شرایط ساخت و ساز در این منطقه آغاز کردند كه در صورت روند مناسب و عدم مشكل برای انبوه سازان، ساخت 200 هزار واحد مسكونی در این كشور آغاز می شود.

وی با بیان اینکه ساخت این 5 هزار واحد نوعی آزمون خطا برای ساخت 200 هزار واحد مذکور است، تصریح كرد: انبوه سازان گام های اولیه برای آغاز ساخت و ساز در کشور عراق را برداشته اند که با روند ساخت و ساز در این کشورآشنا شوند.

رییس کانون سراسری انبوه سازان ادامه داد: ساخت مسکن در کشور عراق یک ریسک است و انبوه سازان سعی می کنند این ریسک را با آزمون خطاهایی که تجربه می کنند انجام دهند.

رهبر با اشاره به اینکه حدود 95 درصد امیدواریم مشکلی برای ساخت وساز در این منطقه به وجود نیاید گفت: به همین منظور ساخت و ساز در حجم کوچک در مرحله اول با ساخت 5 هزار واحد آغاز کرده ایم.

وی افزود: انبوه سازان در حال حاضر ساخت و ساز در کشور عراق را آغاز کرده اند به گونه ای که در شهر کربلا هتل و در سایر مناطق اقدام به ساخت استادیوم های ورزشی و همچنین ساخت مسکن در نجف کرده اند که البته این ساخت و سازها رسمی نیست و براساس حضور و بازاریابی انبوه سازان صورت گرفته است.

رهبر در پایان تاكید كرد: ساخت 5 هزار واحد برای وزارت حمل ونقل عراق نوعی آزمون خطا برای ساخت 200 هزار واحد مسکونی در این کشوراست.

مسکن در کشور عراق
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر