کد خبر: 1292 A

برای مقابله با ترفندهای نظام سلطه در راستای اقتصاد مقاومتی؛

باید سیاستگذاران اقتصادی به نحوی اقتصاد را مدیریت کند که توان اقتصاد ملی در حوزه‌های مردمی و حکومتی حداکثر توان مقابله با ترفند‌های نظام سلطه را داشته باشند.

الیاس نادران، مدیریت کارآمد در اقتصاد ملی را برای مقابله با ترفندهای نظام سلطه عامل اصلی اقتصاد مقاومتی عنوان کرد.

الیاس نادران، نماینده مردم تهران در مجلس به ایلنا گفت: اقتصاد مقاومتی به این مفهوم است که با توجه به واقعیات امروز کشور، منطقه و جهان باید سیاستگذاران اقتصادی به نحوی اقتصاد را مدیریت کند که توان اقتصاد ملی در حوزه‌های مردمی و حکومتی حداکثر توان مقابله با ترفند‌های نظام سلطه را داشته باشند.

به گفته نادران، برای این کار باید به طور مرتب تیمی متبحر ترفندهای دشمنان را رصد کند و نسبت به آینده پیش بینی‌های لازم را داشته و برای مقابله با آن‌ها راه حل‌های عملی پیشنهاد کند.

وی در عین حال تصریح کرد: باید با تأکید بر روی مزیت‌های تولید داخل و تلاش برای خود اتکایی، ضمن عملیاتی کردن گفته‌های فوق، اقتصاد مقاومتی را به معنای واقعی اجرا کرد.

این نماینده مردم تهران در مجلس بیان داشت: تحریم‌ها در واقع آفند دشمن بوده، لذا باید پدافند مناسب را بتوانیم در مقابله با آن‌ها استفاده کنیم.

راهبرد اقتصاد مقاومتی افزایش توان اقتصاد مدیریت بهینه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر