کد خبر: 1643 A

وزیر اقتصاد:

بیمه مركزی باید به گونه ای عمل كند كه با رعایت قوانین و مقررات مالی تركیب سهامداران شركت های بیمه ای را طوری بچیند كه آن شركت فقط كار بیمه ای كند.

وزیر اقتصاد گفت: بیمه مركزی به عنوان نهاد حاكمیتی و توسعه ای دولت در صنعت بیمه، وظیفه سیاستگذاری در این صنعت را دارد و نقش هیات و عامل و شورای عالی بیمه در این بین نقش تاثیر گذاری است.

به گزارش ایلنا، سید شمس الدین حسینی تلاشهای بیمه مركزی برای تهیه گزارش مناسب برای ارائه به مجمع را تحسین و رضایت خود را از تائید حسابها و صورتهای مالی توسط سازمان حسابرسی اعلام كرد.

رئیس مجمع بیمه مركزی با تاكید بر انجام مراقبت های مالی توسط بیمه مركزی گفت: این نهاد سیاستگذار باید به گونه ای عمل كند كه با رعایت قوانین و مقررات مالی تركیب سهامداران شركت های بیمه ای را طوری بچیند كه آن شركت فقط كار بیمه ای كند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در مجمع بیمه مركزی با اشاره به نقش مهم بیمه مركزی و تلاشهای صورت گرفته اخیر گفت: اقدامات انجام گرفته شده نشان می دهد كه صنعت بیمه پویا و در حال حركت است.

وی با تاكید براینكه نظارت بر صنعت بیمه از كانال شما می گذرد تصریح كرد با توجه به لزوم برقراری نظام یكپارچه دربخش های مالی، اعتباری و سرمایه گذاری كشور، نقش بیمه این بخش ها نقش تاثیر گذار وقابل اتكایی است.

حسینی در بخش دیگری از سخنان خود بر نقش آموزش وپژوهش در پویایی صنعت ببمه اشاره و اضافه كرد: ما كشوردانشمند و ثروتمندی هستیم ولی باید هوشمند نیز باشیم، قطعابا توجه به رشد قابل ملاحظه بیمه در دنیاما نیازمند توسعه و گسترش عمقی این صنعت در بخش های مختلف هستیم، تلاشهای انجام شده برای تربیت نیروهای متخصص بیمه ای قابل تقدیر است ولی تقویت و تلاش بیشتر با حمایت های مالی و پشتیبانی ضروری است.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر