کد خبر: 16516 A

با افزایش 20 هزار میلیارد ریالی؛

گروه فلزات اساسی به دلیل افزایش 14 هزار و 470 میلیارد ریالی پیش بینی سود در یک ماه اخیر به صدر جدول بیشترین پیش بینی سود صنایع بورسی بازگشت.

مدیران 311 شرکت پذیرفته شده در بورس تهران مبلغ 253 هزار و 407 میلیارد ریال سود را برای سهامداران خود پیش بینی کردند.
 به گزارش ایلنا، بر اساس جدیدترین گزارش اداره آمار و اطلاعات معاونت بازار شرکت بورس، پیش بینی سود 13 صنعت بورسی در پایان مهرماه امسال نسبت به مدت مشابه ماه قبل افزایش و پیش بینی سود 5 صنعت بورسی کاهش یافتند.
 فلزات اساسی با 14 هزار و 470 میلیارد ریال، محصولات شیمیایی با دو هزار و 838 میلیارد ریال و سیمان، آهک و گچ با یک هزار و 495 میلیارد ریال بیشترین پیش بینی سود را در یک ماه اخیر داشتند.
 بانک ها، موسسات اعتباری و سایر نهادهای پولی با 910 میلیارد ریال، استخراج کانه های فلزی با 330 میلیارد یال،، شرکت های چند رشته ای و مواد و محصولات دارویی با 36 میلیارد ریال، کشاورزی، دامپروری و خدمات وابسته به آن با 29 میلیارد ریال، سایر واسطه گری های مالی با 26 میلیارد ریال و سایر محصولات کانی غیر فلزی از دیگر صنایع بودند که پیش بینی سود آن ها درطول یک ماه گذشته افزایش یافته است.
 بر اساس این گزارش، گروه فلزات اساسی به دلیل افزایش 14 هزار و 470 میلیارد ریالی پیش بینی سود در یک ماه اخیر به صدر جدول بیشترین پیش بینی سود صنایع بورسی بازگشت.
 پیش بینی سود این گروه با 22 شرکت مبلغ 48 هزار و 631 میلیارد ریال است که با اختلاف کمی نسبت به گروه بانک ها، موسسات اعتباری و سایر نهادهای پولی در صدر جدول ایستاده است.
 همچنین گروه بانک ها، موسسات اعتباری و سایر نهادهای پولی با 10 شرکت و 48 هزار و 590 میلیارد ریال و محصولات شیمیایی با 29 شرکت و 34 هزار و 397 میلیارد ریال سود برای یک سال آینده پیش بینی کرده اند تا در رتبه های دوم و سوم قرار گیرند.
 شرکت های چند رشته ای صنعتی با 26 هزار و 456 میلیارد ریال، شرکت مخابرات با 19 هزار و 83 میلیارد ریال، استخراج کانه های فلزی با 16 هزار و 878 میلیارد ریال، خودرو و ساخت قطعات با 13 هزار و 584 میلیارد ریال و فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای با 8 هزار و 514 میلیارد ریال پیش بینی سود در رده های بعدی جای دارند. 
 
555 ریال متوسط پیش بینی سود هر سهم صنایع بورسی

اداره آمار و اطلاعات معاونت بازار شرکت بورس اوراق بهادار اعلام کرد: مدیران 36 صنعت بورسی به طور متوسط 555 ریال سود را برای سهامداران خود پیش بینی کرده اند.

گروه کشاورزی، دامپروری و خدمات وابسته به آن با سرمایه 30 میلیارد ریال و پیش بینی سود 2323 ریال درصدر بیشترین پیش بینی سود صنایع بورسی قرار دارد.

وسایل اندازه گیری، پزشکی و اپتیکی با 2307 ریال، محصولات شیمیایی با 1805 ریال و رایانه و فعالیت های وابسته به آن با 1401 ریال ر رتبه های بعدی جای دارند.

براساس این گزارش،به دلیل الزام آور نبودن ارائه پیش بینی سود صنعت سرمایه گذاری، پیش بینی سود 15 شرکت حاضر در این گروه در گزارش فوق لحاظ نشده است.

 

بورس
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر