کد خبر: 1838 A

تغییر در سپرده‌های بانکی با افزایش نرخ سود؛

معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد با تکذیب ناتوانی اعتباری شبکه بانکی کشور، از تغییر ترکیب سپرده‌های بانکی ناشی از افزایش نرخ سود خبر داد.

معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد با تکذیب ناتوانی اعتباری شبکه بانکی کشور، از تغییر ترکیب سپرده‌های بانکی ناشی از افزایش نرخ سود خبر داد.

اصغر ابوالحسنی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا با اشاره به اینکه بانک‌ها به مرحله ناتوانی اعتباری نرسیده‌اند اظهار داشت: در حال حاضر بر اساس آنچه که در شورای عالی پول و اعتبار در اواخر سال گذشته در مورد افزایش نرخ سود تصمیم گیری شد، سپرده‌های بلند مدت با افزایش مواجه شدند و به تبع آن نیز ریسک نقدینگی بانک‌ها افزایش یافت و در نتیجه باعث افزایش منابع بانکی شد.

وی افزود: به دلیل آنکه نرخ سود باعث ایجاد انگیزه برای سپرده گذاری بلندمدت شده، بنابراین ترکیب سپرده‌ها تغییر پیدا کرده است.

ابوالحسنی با تکذیب اینکه نرخ سود باعث افزایش و یا ایجاد مؤسسات خصوصی برای افزایش سودآوری سهام داران شده است، گفت: نرخ سود بر اساس بسته سیاستی پولی باعث ایجاد انگیزه خواهد شد و نرخ سود حاصل شده باید به سپرده گذاران واگذار شود در غیر اینصورت این عمل ربا محسوب شده و مغایر با بسته سیاست پولی بانک مرکزی است.

ربا ناتوانی اعتباری بانکی منابع بانکی ترکیب سپرده ها
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر