کد خبر: 2226 A

رئیس مرکز آمار ایران در گفت و گو با ایلنا:

عرضه نیروی کار در بهار سال 1391 بالغ بر 24.4 میلیون نفر و نرخ مشارکت منابع انسانی بالغ بر 38 درصد بوده است/ در این میان نیروی مشارکت زنان با افزایش چشم گیری مواجه شده است.

رئیس مرکز آمار ایران، از افزایش یک میلیون نفر به عرضه نیروی کار در طول یک سال گذشته خبر داد و گفت: عرضه نیروی کار در بهار سال 1391 بالغ بر 24.4 میلیون نفر و نرخ مشارکت منابع انسانی بالغ بر 38 درصد بوده است.

عادل آذر در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، ضمن قطعی شدن تهیه فرایند تعریف بومی سازی نرخ بیکاری و انتشار آن به صورت رسمی، بار دیگر از استاندارد بودن نرخ بیکاری در کشور براساس تعاریف بین المللی خبرداد.

وی با اشاره به اینکه تعاریف نرخ بیکاری در کشور متناسب با تعاریف بین المللی است اظهار داشت: نرخ مرکز آمار برای میزان اشتغال و نیروی کار و همچنین تعیین نرخ بیکاری یک استاندارد بومی سازی تهیه و تبیین کرده است.

به گفته آذر استاندارد بومی سازی تعیین نرخ بیکاری به زودی منتشر می شود.

رئیس مرکز آمار ایران در عین حال همچنین با بیان اینکه استاندارد تعریف نرخ بیکاری از سال 84 به صورت غیر رسمی به مرحله اجرا گذاشته شده است از رسمی شدن آن در آینده نزدیک خبرداد.

وی تصریح کرد: بر این اساس نرخ اشتغال به دو موالفه کامل و ناقص تفکیک می شود و درحال حاضر نرخ بیکاری در اشتغال ناقص با افزایش مواجه شده است.

رئیس مرکز آمار ایران همچنین از افزایش نیروی مشارکت مردان و زنان در سال 90 نسبت به سال 85 خبرداد و گفت: در این میان نیروی مشارکت زنان با افزایش چشم گیری مواجه شده است.

نرخ بالای مشارکت کار عرضه یک میلیون نفری نیروی کار بومی سازی تعریف کار
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر