کد خبر: 43324 A

شركت هلدینگ خلیج فارس باید بعد از ثبت افزایش سرمایه برخی اطلاعات را بر اساس سرمایه جدید تعدیل كند تا بتواند وارد بورس شود.

شرکت هلدینگ خلیج فارس در حالی برای عرضه اولیه در بورس تهران آماده سازی می شوند كه هنوز بخشی از اطلاعات فرعی و اطلاعات پیش بینی سود  خود را به بورس ارائه نكرده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در حال حاضر شركت ملی صنایع مس ایران با ارزشی معادل 12 هزار و 400 میلیارد تومان بزرگ ترین بورس است اما پیش بینی می شود با توجه به میزان سرمایه و سود هر سهم شركت هلدینگ خلیج فارس، سهام این شركت در بورس بیش از 20 میلیارد تومان قیمت گذاری شود.

بنا بر این گزارش، سرمایه شركت هلدینگ خلیج فارس در حال حاضر 2400 میلیارد تومان است و سرمایه شركت نفت و گاز تامین 600 میلیارد تومان است كه قرار است به سه هزار میلیارد تومان افزایش یابد بر این اساس سود هر سهم شركت 13 هزار و 441 تومان پیش بینی شده است.

شایان ذكر است، این دو شركت شركت های بزرگی هستند كه باید گزارش های تلفیقی خود را ارائه دهند ضمن اینكه افزایش قیمت ارز در سال جاری مشكلات زیادی برای ارائه گزارش های مالی به وجود آورده است.

این شركت ها در حالی برای عرضه اولیه در بورس تهران آماده سازی می شوند كه هنوز بخشی از اطلاعات شركت های فرعی و اطلاعات پیش بینی سود را ارائه نكرده اند.

همچنین شركت هلدینگ خلیج فارس باید بعد از ثبت افزایش سرمایه برخی اطلاعات را بر اساس سرمایه جدید تعدیل كند تا بتواند وارد بورس شود.

هلدینگ خلیج فارس
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر