کد خبر: 451 A

افزایش سهم درآمد مالیاتی در تولید ناخالص داخلی کشور؛

بر اساس قانون، تمامی فعالیت‌های اقتصادی مولد همچون تولیدات کشاورزی بدون فرآوری از پرداخت مالیات معاف هستند.

رییس سازمان امور مالیاتی کشور، با اعلام اینکه سهم درآمد مالیاتی نسبت به نفت در تولید ناخالص داخلی با افزایش مواجه شده است، گفت: سهم معافیت مالیاتی در تولید ناخالص داخلی کشور ۱۲ درصد است.

علی عسکری در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به اینکه تمامی فعالیت‌های مستقیم تولیدی کشاوری، معدنی و صنعتی از پرداخت مالیات معاف هستند، اظهار داشت: بر اساس قانون، تمامی فعالیت‌های اقتصادی مولد همچون تولیدات کشاورزی بدون فرآوری از پرداخت مالیات معاف هستند.

به گفته عسکری سرمایه‌های تولیدی موجب درآمد زایی و در نتیجه اشتغال شده و همین امر بر کاهش رشد تورم و افزایش درآمد مالیاتی تأثیر گذار است.

وی تصریح کرد: در صورتی که سرمایه گذاری‌ها در بخش‌های تولیدی متمرکز شوند، ضمن کاهش نقدینگی، رشد درآمد مالیاتی را در کشور شاهد بوده و باعث پویایی اقتصاد کشور خواهد شد.

معاون وزیر اقتصاد همچنین از افزایش سهم درآمد مالیاتی کشور نسبت به نفت خبر داد و گفت: در حال حاضر سهم امور گمرکی از در آمد‌های دولت تنها ۱۰ درصد بوده و این در حالی است که بیش از ۴۵ درصد از درآمد‌های دولت از محل مالیات و مابقی نیز از درآمد‌های نفتی تأمین می‌شود.

مالیات معافیت مالیاتی افزایش درآمد مالیاتی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر