کد خبر: 45799 A

با تقسیم 70 درصد درآمد واقعی؛

شرکت های بورسی در مجامعی که تا پایان هفته نخست بهمن ماه جاری برگزار کردند در مجموع مبلغ 180 هزار و 844 میلیارد ریال درآمد واقعی محقق و به طور متوسط 70 درصد از سود خود را تقسیم کردند.

شرکت های بورسی در مجامع سال 91 خود 135 هزار و 250 میلیارد ریال سود میان سهامداران تقسیم کردند.

به گزارش ایلنا، 297 شرکت بورسی در مجامعی که تا پایان هفته نخست بهمن ماه جاری برگزار کردند، در مجموع مبلغ 180 هزار و 844  میلیارد ریال درآمد واقعی محقق و به طور متوسط 70 درصد از سود خود را تقسیم کردند.

گروه فلزات اساسی بیشترین سود را در میان صنایع بورسی با مبلغ 32 هزار و 721 میلیارد ریال به دست آورد که با سیاست تقسیم سود 76 درصدی، مبلغ 25 هزار و 422 میلیارد ریال را بین سهامداران خود تقسیم کرد. 

بانک ها، موسسات اعتباری و سایر نهادهای پولی با تقسیم سود 56 درصدی، مبلغ 25 هزار و 35 میلیارد ریال و مخابرات با تقسیم سود 108 درصدی، 19 هزار و 266 میلیارد ریال در رتبه های دوم و سوم  یشترین تقسیم سود صنایع بورسی قرار دارند.

استخراج کانه های فلزی با 14 هزار و 159 میلیارد ریال، محصولات شیمیایی با 11 هزار و 884 میلیارد ریال، خودرو و ساخت قطعات با 7 هزار و 993 میلیارد ریال و سیمان، آهک و گچ با 5 هزار و 115 هزار میلیارد ریال نیز در مکان های بعدی جای دارند. 

بر اساس این گزارش، گروه ماشین آلات دستگاه های برقی با 9 شرکت و تقسیم سود 117 درصدی گام سهامداران خود را شیرین کردند. 

همچنین گروه پیمانکاران صنعتی، ساخت رادیو، تلویزیون و دستگاه ها و وسایل ارتباطی و صنایع دباغی، پرداخت چرم، ساخت انواع پاپوش در مجامع خود سودی برای سهامدارانشان تقسیم نکردند. 
بورس
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر